ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лемберг Олександр Абрамович

ЛЕ́МБЕРГ Олександр Абрамович (06(18). 10. 1899, м. Єлисаветград, нині Кіровоград – 23. 06. 1981, Харків) – лікар-рентґенолог. Доктор медичних наук (1955), професор (1956). Закін. Харків. мед. академію (1921). Відтоді працював в Укр. рентґенорадіол. інституті (нині Інститут мед. радіології НАМНУ, Хар­ків; брав участь у його організації); водночас від 1928 – у Харків. мед. інституті: 1936–41 та 1943–46 – завідувач кафедри рентґенології. Під час 2-ї світової вій­ни був гол. рентґенологом сан. відділу Сибір. військ. округу та упр. шпиталів Новосибір. обл. відділу охорони здо­ров’я (РФ). 1944–75 – зав., 1975–78 – проф.-консультант каф. рентґенології Укр. інституту удосконалення лікарів (Харків). Голова Укр. товариства рентґенологів та радіо­логів (1936–54). Вивчав питан­ня рентґенології, промен. терапії, зокрема раку шкіри в умовах радіосенсибілізації, функ­ціон. діагностики. Розробив ме­тод гісторентґенографії. Автор розділу «Рентгенодиагностика злокачественных опухолей кос­тей» у кн. «Клиника злокачествен­ных опухолей» (Х., 1931, т. 2, вып. 2).

Пр.: Состояние органов ЖКТ обезьян-макак при острой лучевой болезни по рентгенологическим данным // Мед. радиология. 1967. № 6; Пробле­мы функциональной диагностики в рентгенологии // Мат. 5-го Укр. съезда рентге­нологов и радиологов. Х., 1972; Функциональная ангиоархитектоника коронарных артерий сердца // Мат. Всесоюз. симпозиума по ангиографии. Москва, 1973.

Літ.: Лемберг Александр Абрамо­вич (1899–1981) // Мед. радиология. 1993. Т. 38, № 4; Вчені Харківського державного медичного університету (1805–2005). Б. м. р..

Ж. М. Перцева

Основні праці

Состояние органов ЖКТ обезьян-макак при острой лучевой болезни по рентгенологическим данным // Мед. радиология. 1967. № 6; Пробле­мы функциональной диагностики в рентгенологии // Мат. 5-го Укр. съезда рентге­нологов и радиологов. Х., 1972; Функциональная ангиоархитектоника коронарных артерий сердца // Мат. Всесоюз. симпозиума по ангиографии. Москва, 1973.

Рекомендована література

  1. Лемберг Александр Абрамо­вич (1899–1981) // Мед. радиология. 1993. Т. 38, № 4;Google Scholar
  2. Вчені Харківського державного медичного університету (1805–2005). Б. м. р.. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лемберг Олександр Абрамович / Ж. М. Перцева // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54157

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54157

Кількість переглядів цього року:

6

Схожі статті

Крадінов
Людина  |  Том 15 | 2014
Т. В. Кантур
Кіношенко
Світ-суспільство-культура  |  Том 13 | 2013
М. І. Спузяк
Коваль
Людина  |  Том 13 | 2013
Р. І. Гош

Нагору