ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лесьмян Болеслав-Станіслав

ЛЕ́СЬМЯН Болеслав-Станіслав (Leśmian Bolesław Stanisław; 22. 01. 1877, Варшава – 05. 11. 1937, там само) – польський письменник, перекладач. Член Польс. академії літ-ри (1933). Від 1891 жив у Киє­ві, де закін. юрид. факультет Університету св. Володимира (1901). Підтримував зв’язки із київ. укр. твор. інтелігенцією. Восени 1897 звернувся до голови Літ.-артист. товариства М. Старицького з ініціативою відзначити ювілей А. Міцкевича. На урочистому вечорі 1898 після вступ. слова Олени Пчілки Л. читав свої вірші про класика польс. літ-ри. Мандрував Україною, брав участь у таєм. патріот. гуртках польс. студентів. За декламування вільнодум. віршів ув’язн. на кілька тижнів; за участь у студент. протесті 7 грудня 1900 проти реакц. курсу засудж. до року заслання й виключення з Університету, покарання замінили скасуванням пільг. Працював 1901–03 пом. юрид. радника при Упр. Варшав-Віден. залізниці у Варшаві. Жив у Парижі (1903–06, перекладав), Варшаві (1906–10, 1935–37), Італії та Франції (1911–14), Лодзі (1914–18, в. о. літ. кер. «Польс. театру»), Грубешуві (1918–22, працював нотаріусом), Замості (1922–35, утримував влас­ну нотаріал. контору). Писав рос. і польс. мовами. Дебютував 1895 у ж. «Wędrowiec». Друкував цикли віршів рос. мовою 1900 у часописі «Киевская газета», 1906–07 – ж. «Весы», «Золотое руно», «Перевал», 1909–13 – рец. на літ. і театр. новинки. Писав естет.-філос. есе. Перебуваючи далеко від України, цікавився київ. культур. життям. Брав участь у підготовці двомов. зб. «Літературний річник українських і польських авторів = Noworocznik li­­teracki autorów polskich i ukraiń­skic» (Kiew, 1909), у розгорнутій рец. на нього «Prόby twόrczości literackiej na Ukrainie (Z powodu Noworocznika literackiego auto­rów polskich i ukraińskicz)» // «Kurier Warszawski» (1910, № 65) побажав духов. зближення і взаєморозуміння двох брат. народів. Зазнавши в ранній період творчості впливу модерніст., символіс.-неоромант. течій, Л. став одним із визнач. польс. ліриків 20 ст., співцем духов. світу людини. Автор зб. віршів «Sad roz­­stajny» (1912), «Łąka» (1920), «Napój cienisty» (1936), «Dziejba leśna» (1938), «Poezje wybrane» (1974), «Poezje zebrane» (1993; 1995; 2000); зб. фантаст. опові­­дань «Klechdy sezamowe» (1913), «Przygody Sindbada Żeglarza» (1913; укр. перекл. В. Дмитрука – Л., 2007), «Klechdy polskie» (1956), зб. нарисів «Skice lite­­rackie» (1959). Переклав зб. «Nie­­samowite opowieści» (1913) Е. По. Видано зібр. творів «Dzieła wszyst­­kie» (2010–12, t. 1–4). Усі зазначені книги опубл. у Варшаві. Деякі вірші Л. переклали Ю. Бед­рик, В. Боровий, Г. Гордасевич, В. Гуцаленко, М. Кіяновська, І. Качуровський В. Коптілов, Д. Павличко.

Тв.: укр. перекл. – [Вірші] // Антологія польс. поезії. Т. 2. 1979; [Вірші] // 50 польс. поетів: Антологія польс. поезії. 2001 (обидві – Київ).

Літ.: J. Trznadel. Twórczość Leśmiana. Warszawa, 1964; T. Nyczek. Bolesław Leś­­mian. Kraków, 1976; Булаховська Ю. Л. Спадкоємництво і новаторство сучасної польської поезії. К., 1979; Василенко В. М. Поетичний світ Болеслава Лесьмяна. К., 1990; Боровий В. «Попри жахи імли розсміятись» // Березіль. 1996. № 5–6; J. Zięba. Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny: o eseistyce poety. Kraków, 2000; Dźwięki polskiej lutni / Передзвони польської лютні: Поет. антологія. К., 2001; Гордасевич Г. Україніка в світі: Перекл. світ. лірики. Л., 2002; Добрушина Т. Володимир Свідзінський і Болеслав Лесьмян: до формально-лінгвістичної типології поезії // СіЧ. 2003. № 5; P. Ło­­puszański. Bolesław Leśmian: marzyciel nad przepaścią. Warszawa, 2006; Боровий В. Монолог для Каcсандри: Перекл. зарубіж. поезії. Х., 2006; Добрушина Т. Болеслав Лесьмян: Україна «у тексті» // СіЧ. 2006. № 2.

Н. О. Лисенко

Основні твори

укр. перекл. – [Вірші] // Антологія польс. поезії. Т. 2. 1979; [Вірші] // 50 польс. поетів: Антологія польс. поезії. 2001 (обидві – Київ).

Рекомендована література

 1. J. Trznadel. Twórczość Leśmiana. Warszawa, 1964;Google Scholar
 2. T. Nyczek. Bolesław Leś­­mian. Kraków, 1976;Google Scholar
 3. Булаховська Ю. Л. Спадкоємництво і новаторство сучасної польської поезії. К., 1979;Google Scholar
 4. Василенко В. М. Поетичний світ Болеслава Лесьмяна. К., 1990;Google Scholar
 5. Боровий В. «Попри жахи імли розсміятись» // Березіль. 1996. № 5–6;Google Scholar
 6. J. Zięba. Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny: o eseistyce poety. Kraków, 2000;Google Scholar
 7. Dźwięki polskiej lutni / Передзвони польської лютні: Поет. антологія. К., 2001;Google Scholar
 8. Гордасевич Г. Україніка в світі: Перекл. світ. лірики. Л., 2002;Google Scholar
 9. Добрушина Т. Володимир Свідзінський і Болеслав Лесьмян: до формально-лінгвістичної типології поезії // СіЧ. 2003. № 5;Google Scholar
 10. P. Ło­­puszański. Bolesław Leśmian: marzyciel nad przepaścią. Warszawa, 2006;Google Scholar
 11. Боровий В. Монолог для Каcсандри: Перекл. зарубіж. поезії. Х., 2006;Google Scholar
 12. Добрушина Т. Болеслав Лесьмян: Україна «у тексті» // СіЧ. 2006. № 2. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лесьмян Болеслав-Станіслав / Н. О. Лисенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54455

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54455

Кількість переглядів цього року:

17

Схожі статті

Лем
Людина  | Том 17 | 2016
В. Л. Скуратівський
Оссендовський
Людина  |  Том 24 | 2022
О. В. Савченко
Копровський
Людина  | Том 14 | 2014
І. П. Пасемко, Р. П. Радишевський

Нагору