ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лѣтопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи

«Лѣ́ТОПИСЬ ЕКАТЕРИНОСЛА́ВСКОЙ УЧЕ́НОЙ АРХИ́ВНОЙ КОМИ́ССІИ» – друковане видання Катеринославської губернської вченої архівної комісії. Загалом вийшло 10 вип. за ред. А. Синявського: 1-й – 1904; 2-й і 3-й – 1905; 4-й – 1908; 5-й – 1909; 6-й – 1910; 7-й – 1911; 8-й – 1912; 9-й – 1913; 10-й – 1915. На сторінках «Лѣтописи...» опубл. документи з архівів Коша Запороз. Січі, Катеринослав. губерн. правління та духов. консисторії, місц. церков і родин. архівів; актові й наративні джерела (переважно 2-ї пол. 18 – 1-ї пол. 19 ст.) з історії запороз. козацтва, місц. краю, православ. Церкви та історії України загалом; істор. і літ. розвідки М. Би­кова, В. Біднова, В. Данилова, Д. Дорошенка, В. Машукова, Я. Новицького, І. Огієнка, В. Пічети, А. Синявського, А. Скриленка, Д. Яворницького та ін.

Літ.: «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» (1904–1915): Бібліогр. довід. К., 1991.

ДА: Дніпроп. істор. музей, відділ ру­­кописів. Ф. 10, спр. 955, арх. 18 206–18 221, 18 946, 18 981.

С. В. Абросимова

Державний архів

Дніпроп. істор. музей, відділ ру­­кописів. Ф. 10, спр. 955, арх. 18 206–18 221, 18 946, 18 981.

Рекомендована література

  1. «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» (1904–1915): Бібліогр. довід. К., 1991. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лѣтопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи / С. В. Абросимова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54594

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54594

Схожі статті

Кіностудія анімаційних фільмів Українська (Укранімафільм)
Світ-суспільство-культура  | Том 13 | 2013
С. Я. Куценко
Йокаї
Світ-суспільство-культура  | Том 11 | 2011
Г. П. Герасимова
Воловецька верховина
Світ-суспільство-культура  | Том 5 | 2006
І. П. Ковальчук

Нагору