ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лѣтопись Историко-Филологическаго Общества при Императорскомъ Новороссійскомъ Университетѣ

«Лѣ́ТОПИСЬ ИСТО́РИКО-ФИЛОЛОГИ́ЧЕСКАГО О́БЩЕСТВА ПРИ ИМПЕРА́ТОРСКОМЪ НОВОРОССІ́ЙСКОМЪ УНИВЕРСИТЕ́Тѣ » – наукове видання. Виходило 1890–1916 в Одесі (загалом 25 томів). 1892 у його структурі ви­окремився візант. (1900 перейм. у візант.-слов’ян.), 1904 – пед. відділи. Висвітлювало переважно проблеми візантиністики, зокрема слов’ян. і давньорус. мотиви у візант. історії та літ-рі; вміщувало матеріали, звіти про діяльність, праці чл. Істор.-філол. товариства й ін. університетів. Серед дописувачів – І. Линниченко, Б. Ляпунов, О. Маркевич, О. Никитський, В. Ястребов, О. Петров.

Літ.: 15-летие ИФО при имп. Новороссийском университете (1889–1904). О., 1905.

Д. П. Урсу

Рекомендована література

  1. 15-летие ИФО при имп. Новороссийском университете (1889–1904). О., 1905. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лѣтопись Историко-Филологическаго Общества при Императорскомъ Новороссійскомъ Университетѣ / Д. П. Урсу // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54596

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54596

Кількість переглядів цього року:

1

Схожі статті

Мінералогічний збірник
Періодика  | Том 21 | 2019
Є. М. Сливко
Відомості Академії гірничих наук України
Періодика  | Том 4 | 2005
М. С. Куций
Присьолков
Людина  | 2023
М. Ф. Котляр

Нагору