ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лисенко Ольга Всеволодівна

ЛИ́СЕНКО Ольга Всеволодівна (09. 08. 1947, м. Новочеркаськ Ростов. обл., РФ) – піаністка, педагог, музично-громадська діячка. Дру­жина Віталія Романовича, мати Миколи Віталійовича молодшого Лисенків. Канд. мистецтво­знавства (1991). Лауреатка конкурсів хор. мистецтва ім. К. Стеценка (1–3 обл.; 1989–95) і респ. (1993). Закін. Київську консерваторію (1974; кл. Б. Архимовича, А. Лисенко) та аспірантуру при Моск. консерваторії (1979; кер. В. Скатерщиков). Від 1973 працює у Нац. муз. академії України (Київ): від 1979 – старший викладач, від 1991 – доцент, від 2004 – в. о. проф. Водночас 1994–99 – худож. кер. і заст. дир. Укр. нар. муніцип. ансамблю пісні і танцю «Вишгород» (Київ. обл.), від 1999 – худож. кер. київ. вокал.-хореогр. ансамблю «Україночка». Серед учнів – Н. Брояко, М. Євтим (Сло­ваччина), М. Ковалінас, С. Ковнір, М. Корунич (колишня Югославія), Д. Кузьмін, М. Лисенко молодший, Л. Пал (Угорщина), Н. Пономарчук, В. Сіренко, К. Такая (Японія). Співзасн. і президент Міжнар. благодій. культурно-наук. фонду ім. М. Лисенка (від 1993), авторка його проектів, реж. і худож. кер. твор. заходів у межах фестивал. проекту «Віковічні дже­рела» (від 2002). Л. – авторка й худож. консультантка концерт. симф. програм «М. Лисенко та його послідовники» (Донец. філармонія, Андріїв. церква в Києві; 2000–02). Голова президії секції «Мова сучасного мистецтва» щоріч. міжнар. конф. «Мова і культура» (2000–07). Авторка статей в енциклопед. вид. і періодиці. Упорядник першого у світі компакт-диску, присвяч. М. Лисенкові (Київ, 2002). Концертує, зокрема, у складі фортепіан. дуету (разом із С. Глух – від 1993, Н. Лисенко), а також із Нац. симф. оркестром України, камер. оркестром «Archi». Грала під керівництвом М. Лисенка молодшого, виступала разом із О. Богдановичем, Л. Давимукою, Р. Майбородою, В. Опеньком, О. Семчуком, М. Стеф’юк, М. Шопшею. Брала участь у міжнар. муз. фестивалях – хор. і духов. музики (1994, м. Шауляй, Литва; 1997, м. Утрехт, Нідерланди), «Джерела» (1993), «Світанок» (1994, м. Білгород-Дністровський Одес. обл.), пам’яті М. Лисенка «Віковічні джерела» (2002–07, Київ, Донецьк, Дніпро­петровськ, Феодосія (АР Крим), Мінськ, Новочеркаськ). У репертуарі понад 200 творів, зокрема: концерти для фортепіано з оркестром – С. Рахманінова, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетговена, Е. Ґріґа, К. Дебюссі, Дж. Ґершвіна, Ф. Пуленка; сонати – О. Скря­біна, С. Прокоф’єва, Д. Шостаковича, А. Скарлатті, Й. Гайдна, Й. Брамса; фортепіанне тріо – М. Глінки, С. Рахманінова, Й. Брам­са; композиції різних жанрів М. Лисенка, А. Штогаренка, В. Ки­рейка, Л. Колодуба, І. Карабиця, Р. Шуманна, Ф. Шопена, Ф. Ліста та ін.

Пр.: Художественная интерпретация как эстетическая проблема // Эстет. аспекты худож. интерпретации: По мат. науч. исследования. Сер. Музыка. К., 1986. Вып. 4; Генезис профессиональной музыкальной исполнительской культуры // Мова і культура. К., 2004. Вип. 7, т. 3; Історичний аспект процесу формування системи професійного му­­зичного виконавства // УМ. 2005. Вип. 34; Формування системи професійного музичного виконавства у загальнокультурному процесі давніх цивілізацій Передньої й Малої Азії // Досліджен­ня. Досвід. Спогади: Зб. наук. пр. Київ. спец. муз. школи-інтернату ім. М. Ли­­сенка. К., 2005. Вип. 6; Система професійного музичного виконавства: ме­­тодологічні та гносеологічні питання // Наук. вісн. Нац. муз. академії України. К., 2006. Вип. 58, кн. 12; Гносеологічні питання музично-виконавської практики в аспекті системи музичного смислоутворення // Наук. вісн. Київ. муз. училища ім. Р. Ґлієра. К., 2006. Вип. 60.

О. М. Немкович

Основні праці

Художественная интерпретация как эстетическая проблема // Эстет. аспекты худож. интерпретации: По мат. науч. исследования. Сер. Музыка. К., 1986. Вып. 4; Генезис профессиональной музыкальной исполнительской культуры // Мова і культура. К., 2004. Вип. 7, т. 3; Історичний аспект процесу формування системи професійного му­­зичного виконавства // УМ. 2005. Вип. 34; Формування системи професійного музичного виконавства у загальнокультурному процесі давніх цивілізацій Передньої й Малої Азії // Досліджен­ня. Досвід. Спогади: Зб. наук. пр. Київ. спец. муз. школи-інтернату ім. М. Ли­­сенка. К., 2005. Вип. 6; Система професійного музичного виконавства: ме­­тодологічні та гносеологічні питання // Наук. вісн. Нац. муз. академії України. К., 2006. Вип. 58, кн. 12; Гносеологічні питання музично-виконавської практики в аспекті системи музичного смислоутворення // Наук. вісн. Київ. муз. училища ім. Р. Ґлієра. К., 2006. Вип. 60.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лисенко Ольга Всеволодівна / О. М. Немкович // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54889

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54889

Схожі статті

Матишевський
Людина  |  Том 19 | 2018
Т. А. Денисова
Гредескул
Людина  |  Том 6 | 2023
В. С. Боровиков
Бойко
Людина  |  Том 3 | 2004
Т. П. Пустовіт

Нагору