ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Литвин Микола Романович

ЛИТВИ́Н Микола Романович (10. 04. 1957, Тернопіль) – історик, археограф. Доктор історичних наук (1999), професор (2001). Іноз. чл. Польс. АН (2014). Заслужений діяч науки і техніки України (2007). Премія ім. М. Грушевського НАНУ (2000). Закін. Іва­но-Фр. пед. інститут (1979). Відтоді працює в Інституті українознавства НАНУ (Львів): від 1995 – зав. від­ділу наук. та інформатив. вид., від 2007 – керівник Центру дослідж. укр.-польс. відносин, від 2010 – в. о. дир., від 2013 – директор; водночас від 1993 – чл., 2006–10 – заступник голови Польс.-укр. істор. комісії при НАНУ і Польс. АН; 1999–2002 – голова Істор. комісії НТШ; 2000–09 – професор кафедри новіт. історії України Львів. університету; від 2010 – заступник голови Комісії НАНУ з вивчення укр.-польс. істор. і культур. зв’язків. Наукові дослідження: новітня історія України, укр.-польс. взаємини, істор. краєзнавство, картографія. Упо­рядник зб. док. і мат. «Інтернаціональна солідарність трудящих західноукраїнських земель з республіканською Іспанією» (К., 1987), «Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр.: Документи, матеріали, спогади» (т. 1–3, Л., 1996–2002), «Polacy na Ukrainіe. Cz. 1: Lata 1917–1939» (т. 1–3, Przemyśl, 1998–2001); упорядник і наук. ред. зб. наук. праць «Жов­ківщина» (т. 1–5, Л.; Балтимор, 1993–2008), «Перемишль і Перемиська земля протягом віків» (т. 1–3, Перемишль; Л., 1996–2002), «Львів. Історичні нариси» (2006), «Ярославщина» (2007); відп. ред. наук. зб. «Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість (2007–14)», «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, держав­ність» (2010–14), «З історії західноукраїнських земель» (2014; усі – Львів).

Пр.: Історія галицького стрілецтва. Л., 1990; 1991 (спів­авт.); Історія ЗУНР. Л., 1995 (спів­авт.); Генералітет українських визвольних змагань. Л., 1995 (спів­авт.); Українсько-польська вій­на 1918–1919 рр. Л., 1998; 1939. Західні землі України. Л., 1999 (спів­авт.); Уряди Укра­їни ХХ ст. К., 2000 (спів­авт.); Військова еліта Галичини. Л., 2004 (спів­авт.); Історія українського селянства. Т. 2. К., 2006 (спів­авт.); Історія Львова. Т. 1–3. Л., 2006–07; Х., 2012 (спів­авт.); Зброй­ні сили України першої половини ХХ ст. Генерали і адмірали. Х.; Л., 2007 (спів­авт.); Сталін і Західна Україна 1939–1941 рр. К., 2010 (спів­авт.); Наука в західному регіоні України. Л., 2011 (спів­авт.); Український парламентаризм і політична культура суспільства. Л., 2012 (спів­авт.); Шевченко: галицький вимір. Л., 2014 (спів­авт.).

Літ.: Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України: Бібліо­графія праць наукових співробітників. 2001–2010. Л., 2011.

І. Я. Соляр

Основні праці

Історія галицького стрілецтва. Л., 1990; 1991 (спів­авт.); Історія ЗУНР. Л., 1995 (спів­авт.); Генералітет українських визвольних змагань. Л., 1995 (спів­авт.); Українсько-польська вій­на 1918–1919 рр. Л., 1998; 1939. Західні землі України. Л., 1999 (спів­авт.); Уряди Укра­їни ХХ ст. К., 2000 (спів­авт.); Військова еліта Галичини. Л., 2004 (спів­авт.); Історія українського селянства. Т. 2. К., 2006 (спів­авт.); Історія Львова. Т. 1–3. Л., 2006–07; Х., 2012 (спів­авт.); Зброй­ні сили України першої половини ХХ ст. Генерали і адмірали. Х.; Л., 2007 (спів­авт.); Сталін і Західна Україна 1939–1941 рр. К., 2010 (спів­авт.); Наука в західному регіоні України. Л., 2011 (спів­авт.); Український парламентаризм і політична культура суспільства. Л., 2012 (спів­авт.); Шевченко: галицький вимір. Л., 2014 (спів­авт.).

Рекомендована література

  1. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України: Бібліо­графія праць наукових співробітників. 2001–2010. Л., 2011. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Литвин Микола Романович / І. Я. Соляр // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55080

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55080

Кількість переглядів цього року:

30

Схожі статті

Витанович
Людина  | Том 4 | 2005
В. І. Горинь
Павленко
Людина  | 2023
М. В. Олашин
Піскун
Людина  | 2023
І. Б. Гирич

Нагору