ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Литовченко Володимир Григорович

ЛИТО́ВЧЕНКО Володимир Григорович (24. 12. 1931, с. Рожни, нині Бровар. р-ну Київ. обл. – 05. 09. 2021, Київ) – фізик. Брат П. Литов­ченка. Доктор фізико-математичних наук (1970), професор (1974), член-кореспондент НАНУ (1985). Заслужений діяч науки і техніки України (1992). Державна премія України в галузі науки і техніки (1970, 1997), премія ім. К. Синельникова АН УРСР (1988). Орден «За заслуги» 3-го ступеня (2008). Закін. Київський університет (1955), де 1955–56 і 1986–98 (проф. за сумісн.) й працював. 1956–60 – в Інституті фізики АН УРСР; від 1960 – в Інституті напівпровідників НАНУ (обидва – Київ): від 1971 – завідувач відділу фізики поверхні та мікроелектроніки. Один із фундаторів і лідерів укр. школи фізики поверхні твердого тіла та мікроелектроніки. Від 1962 під його керівництвом в Інституті напівпровідників НАНУ почав інтенсивно розвиватися новий напрям у галузі твердотіл. мікроелектроніки та фотоелектроніки. Про­ведені ним і його учнями теор. й експеримент. дослідж. напівпровідник. шаруватих структур відкрили якісно нові можливості вивчення шаруватих систем зі склад. профілем потенціал. рельєфу. Логіч. розвитком цих експериментів став великий цикл робіт, присвячений явищам кван­тування енергії носіїв і переносу електронів і дірок у поверхневих каналах (згодом цей напрям отримав назву нанофізика). Л. вперше експериментально виявив такі нові явища, як поверхнева люмінесценція в напівпровідниках (1974), підсилене планарне розширення нерівноваж. двовимір. електронно-дірк. плаз­ми (1983), підпорог. стимульоване випромінювання у двовимір. квантоворозмір. гетероструктурах (1996), розщеплення зон у ву­глецевих матеріалах з нульовою забороненою зоною при зв’язу­ванні точк. дефектів. Остан­німи роками у його дослідж. важливе місце займали оптичні й електр. явища в алмазоподіб. вуглецевих плівках. Розроблення теор. фіз. моделей матеріалів на основі вуглецю дозволяє прогнозувати властивості нових перспектив. матеріалів, зокрема твердіших за алмаз. Застосування алмазоподіб. вуглецевих плівок дає змогу значно підвищити електронну польову емісію з напівпровідник. матеріалів. 1990–2000 був заст. академік-секр. Відділ. фізики і астрономії НАНУ. Від 1995 – президент Київ. філії, 2004–13 – Укр. фіз. товариства. Провадив також активну просвітн. діяльність, пропагує надбання укр. історії та культури. Від 1987 – голова осередку фіз. інститутів товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Пр.: Основы физики микроэлек­трон­ных систем МДП. К., 1978 (спів­авт.); Оптические свойства полупроводников: Справоч. К., 1987 (спів­авт.); Физика по­­верхности и микроэлектроника. Мос­ква, 1990 (спів­авт.); Models of the adsorb-cortaly tie centers on transition metals // Condens. Matter Phys. 1998. Vol. 1–2; Каталітичні властивості надтонких шарів паладію та його сплавів // УФЖ. 2003. T. 48, № 6 (спів­авт.); Analog of the Davydov splitfing in carbon graphite-like structures // Ukr. J. Phys. 2013. Vol. 58, № 6.

Літ.: Литовченку Володимиру Григо­ровичу – 80 // Фізика і хімія твердого тіла. 2011. Т. 12, № 4.

В. М. Томашик

Основні праці

Основы физики микроэлек­трон­ных систем МДП. К., 1978 (спів­авт.); Оптические свойства полупроводников: Справоч. К., 1987 (спів­авт.); Физика по­­верхности и микроэлектроника. Мос­ква, 1990 (спів­авт.); Models of the adsorb-cortaly tie centers on transition metals // Condens. Matter Phys. 1998. Vol. 1–2; Каталітичні властивості надтонких шарів паладію та його сплавів // УФЖ. 2003. T. 48, № 6 (спів­авт.); Analog of the Davydov splitfing in carbon graphite-like structures // Ukr. J. Phys. 2013. Vol. 58, № 6.

Рекомендована література

  1. Литовченку Володимиру Григо­ровичу – 80 // Фізика і хімія твердого тіла. 2011. Т. 12, № 4.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Литовченко Володимир Григорович / В. М. Томашик // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55252. – Останнє поновлення : 2021.

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2021

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55252

Кількість переглядів цього року:

22

Схожі статті

Каменєв
Людина  |  Том 12 | 2012
В. І. Вальков
Мірошниченко
Людина  |  Том 21 | 2019
В. Ф. Башев
Мізецька
Людина  |  Том 20 | 2018
В. М. Томашик

Нагору