ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лімбічна система

ЛІМБІ́ЧНА СИСТЕ́МА (від лат. limbus – край, облямівка) – сукупність певних структур головного мозку (кінцевого, проміжного й середнього відділів), пов’язаних між собою фізіологічно (функціонально) завдяки участі в організації емоційно-мотиваційної поведінки. Структури лімбічної системи розміщені у вигляді двостороннього кільця на межі з корою півкуль головного мозку й відокремлюють її від стовбура мозку. Л. с. складається з коркових та підкіркових структур. Коркові структури формують елементи стародавньої і давньої кори, серед яких – нюхові цибулина, тракт і трикутник; т. зв. передня продірявлена речовина; спинна, зубчаста, парагіпокампальні звивини; гіпокамп; мигдале- та сосочкоподібні тіла; гіпоталамус; ретикулярна формація середнього мозку. Основне фізіологічне призначення лімбічної системи: регуляція вегетативних функцій організму (кровообіг, дихання, травлення, виділення, статевий потяг, функціонування внутрішніх органів тощо), організація процесів саморегуляції поведінки (зокрема інстинктивних) і психічної активності (емоцій та мотивацій). Іншими функціями є регуляція нюхової системи (на думку деяких учених, лімбічна система пов’язана лише з нею), циклу бадьорість–сон, організація короткочасної і довготривалої па­м’яті.

Поняття «Л. с.» вивчають у нейробіо­логії. У науковий обіг його вперше запровадив 1952 американський дослідник П. Маклін. Він охарактеризував лімбічну систему як сукупність структур головного мозку, що беруть участь в організації поведінки на основі емоцій і мотивів. Проте окремі нейробіологи пропонують відмовитися від цього терміна, оскільки семантично він не відповідає фізіологічному змісту цього поняття. У своїх подальших дослідженнях П. Маклін поглибив знання про лімбічну систему і запропонував теорію триєдиного мозку (на противагу теорії про дві функціональні півкулі головного мозку), згідно з якою мозок людини складається із 3-х частин, кожна з яких співвіднесена з певним етапом еволюції людини і, відповідно, певними функціями. Історично перша частина мозку – рептилоїдний мозок – відповідає за інстинкти самозбереження та продовжен­ня роду, друга – лімбічний мозок – за емоційні та пізнавальні функції, третя – новий мозок – за сприйняття, ана­літичне мислення, інтелект, мову, свідомість. Загалом питання будови, призначення, функцій цієї системи лишаються актуальними донині, оскільки наявні знання про неї ґрунтуються на основі теорій і потребують глибшої достовірності.

Літ.: P. D. MacLean. Some psychiatric implications of physiological studies on the frontotemporal portion of limbic sys­tem (visceral brain) // Electroencephalogra­phy and Clinical Neurophysiology. 1952. Vol. 4, № 4; Физиология и патофизиология лимбико-ретикулярной системы. Москва, 1971; J. A. Simpson. The Limbic System // J. of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 1973. Vol. 39, № 11; Psy­chopharmacology of the Limbic System. Oxford, 1984; Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Волковська Г. І. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. К., 2013.

С. І. Ціхун

Рекомендована література

  1. P. D. MacLean. Some psychiatric implications of physiological studies on the frontotemporal portion of limbic sys­tem (visceral brain) // Electroencephalogra­phy and Clinical Neurophysiology. 1952. Vol. 4, № 4;Google Scholar
  2. Физиология и патофизиология лимбико-ретикулярной системы. Москва, 1971;Google Scholar
  3. J. A. Simpson. The Limbic System // J. of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 1973. Vol. 39, № 11;Google Scholar
  4. Psy­chopharmacology of the Limbic System. Oxford, 1984;Google Scholar
  5. Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Волковська Г. І. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. К., 2013. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лімбічна система / С. І. Ціхун // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55488. – Останнє поновлення : 27 жовт. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2023-10-27

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Медицина і здоровʼя

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55488

Кількість переглядів цього року:

361

Схожі статті

Біологічні стимулятори
Медицина і здоровʼя  | Том 3 | 2004
М. М. Хомляк
Баротерапія
Медицина і здоровʼя  | Том 2 | 2003
Ю. В. Рум’янцев
Патології крові та трансфузійної медицини Інститут НАМНУ
Медицина і здоровʼя  | 2024
О. В. Стасишин

Нагору