ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Колесса Любка

КОЛЕ́ССА Любка (19. 05. 1902, Львів – 15. 08. 1997, Торонто) – піаністка, педагог. Дочка Олександра, сес­тра Христі Колессів. Закін. у Ві­­дні муз. школу М. Діджеллі (1915), Академію музики (1918; кл. Л. Те­­р­­на; відзначена премією фірми «Безендорфер» як найкраща ви­­пускниця) та «Meisterschule» при ній (1920; кл. Е. Зауера; відзначена Державною премією Австрії для особливо обдарованих абітурієн­тів). Удосконалювала майстерність у Е. Д’Альбера (1929). У 1942–52 – проф. Королів. кон­­се­­р­­ваторії (Торонто), 1952–73 – Кон­­серваторії муз. і драм. мистецтва. Водночас викладала у Мак-Ґілл. університеті (обидва – м. Монреаль, Ка­­нада), 1959–60 – Укр. муз. інституті (Нью-Йорк). У 1920-х рр. багато виступала у найбільших містах Європи, від 1925 також у Львові. 1929 провела низку концертів у Рад. Україні. У 1930-х рр. давала щорічно 150 концертів. 1938–39 здійснила концертне турне кра­­ї­­нами Пд. Америки. Останній кон­­церт відбувся 1950 в «Карнеґі-Голл» (Нью-Йорк). Виступи К. у 1920–30-х рр. мали широкий ре­­зонанс. Гол. місце у репертуарі посідали твори Ф. Шопена (кри­­тики називали К. укр. шопеністкою) та В.-А. Моцарта, а також ве­­­ликі цикли Р. Шуманна, орган­­ні транскрипції Й.-С. Баха, Концерти для фортепіано з оркест­­ром Ф. Ліста. У різних європ. країнах виконувала твори укр. ком­­позиторів, зокрема 1937 в укр. вбранні виступила на Лондон. телебаченні із творами В. Ба­­р­­вінського й Н. Нижанківського.

Виконав. стиль К. – романтичний; ставлення до музики – щире, емоційне й піднесене. Піаністка створила у мистецтві образ юності, поезії й краси, що визначив її неповторне трактування муз. кла­­сики. Їй була властива тонка му­­зикальність, добрий смак, над­­зви­­чайна віртуозна майстерність. Індивідуальність К. проявлялася в її інтонації, озвученій на фортепіано легко, гнучко і виразно, з власним ритмом. У щирій, пісен­­ній вимові мелодії впізнавалася укр. душа піаністки. Першою з укр. піаністів здійснила низку звукоза­­писів за кордоном (1928 – твори Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Д. Скар­­латті та «Варіації на українську тему» Н. Нижанківського; поч. 1930-х рр. – твори Ф. Шопена; 1939 – 3-й Концерт Л. ван Бетго­­вена та ін.; 1951 – твори Й. Бра­­мса і Р. Шуманна). 1999 вийшов компакт-диск із записами К. «Lubka Kolessa Legacy: Legen­­dary Тreasures». На концерти К. опубл. значну кількість рец. у нім., болгар., швейцар., чес., польс., укр. та амер. пресі. Серед учнів – провідні музиканти Канади, укр. піаністи І. Жук та Л. Жук, Р. Рудни­цький, М. Цісик.

Літ.: Тихонюк Б. «Примадонна століття» в оцінці Василя Барвінського // Дзвін. 1990. № 9; Жук І. Любка Колесса: пед. і концертна діяльність в Канаді // Укр. фортепіанна музика та виконавство. Л., 1994; Кашкадамова Н., Бобицька В. Українська піаністка Любка Колесса в рецензіях польської преси // Мusіса Galiciana. Rzeszόw, 1999. Т. 3; Кашкадамова Н. Фортеп’янне мистецтво у Львові. Т., 2001; Родина Колессів у духовному та культурному жит­­ті України кінця XIX – XX століття: Зб. наук. пр. Л., 2005; Любка Колесса – українська піаністка. Л., 2011.

Н. Б. Кашкадамова

Рекомендована література

  1. Тихонюк Б. «Примадонна століття» в оцінці Василя Барвінського // Дзвін. 1990. № 9;
  2. Жук І. Любка Колесса: пед. і концертна діяльність в Канаді // Укр. фортепіанна музика та виконавство. Л., 1994;
  3. Кашкадамова Н., Бобицька В. Українська піаністка Любка Колесса в рецензіях польської преси // Мusіса Galiciana. Rzeszόw, 1999. Т. 3;
  4. Кашкадамова Н. Фортеп’янне мистецтво у Львові. Т., 2001;
  5. Родина Колессів у духовному та культурному жит­­ті України кінця XIX – XX століття: Зб. наук. пр. Л., 2005;
  6. Любка Колесса – українська піаністка. Л., 2011.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Колесса Любка / Н. Б. Кашкадамова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-5628

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

5628

Кількість переглядів цього року:

62

Схожі статті

Зайцева
Людина  |  Том 10 | 2010
А. В. Маринченко
Булибенко
Людина  |  Том 3 | 2004
О. І. Котляревська
Лозова
Людина  |  Том 17 | 2016
О. В. Кононова

Нагору