ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лонгінов Аркадій Васильович

ЛО́НГІНОВ Аркадій Васильович (04(16). 03. 1843, С.-Петербург – ?) – історик. Член-кореспондент Моск. археол. товариства (1893). Закін. Олександрів. ліцей (С.-Петербург). Працював у судових органах, був сенатором судового департаменту. Досліджував історію Київ. Русі. У декількох книгах і публікаціях, виданих в Одесі та Києві, розглянув широке коло питань, по­в’язаних із походженням, жанр. особливостями, істор. основою та поетикою поеми «Слово о полку Ігоревім». Переклад па­­м’ятки, запропонований Л., а також його коментарі й пояснення роз­критикували ін. дослідники, зокрема П. Владимиров і М. Булахов.

Пр.: Историческое исследование сказания о походе Северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 году. О., 1892; С.-Петербург, 1895; Мусин-Пушкинский сборник 1414 г. как источник для изучения «Слова о полку Игореве» // КС. 1893. Т. 43; «Сло­во о полку Игореве»: Источники и мифология «Слова». Его научное и воспитательное значение // Зап. Новорос. об-ва исторіи и древностей. О., 1911. Т. 29; «Слово о полку Игореве»: Перевод текста по изданию Мусина-Пушкина с объяснением непонятных выражений. О., 1911.

Літ.: Зленко Г. Одеські видання «Слова» // Прапор. 1965. № 3; Булахов М. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке: Краткий энциклоп. слов. Минск, 1989.

Л. Г. Рева

Основні праці

Историческое исследование сказания о походе Северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 году. О., 1892; С.-Петербург, 1895; Мусин-Пушкинский сборник 1414 г. как источник для изучения «Слова о полку Игореве» // КС. 1893. Т. 43; «Сло­во о полку Игореве»: Источники и мифология «Слова». Его научное и воспитательное значение // Зап. Новорос. об-ва исторіи и древностей. О., 1911. Т. 29; «Слово о полку Игореве»: Перевод текста по изданию Мусина-Пушкина с объяснением непонятных выражений. О., 1911.

Рекомендована література

  1. Зленко Г. Одеські видання «Слова» // Прапор. 1965. № 3;Google Scholar
  2. Булахов М. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке: Краткий энциклоп. слов. Минск, 1989. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лонгінов Аркадій Васильович / Л. Г. Рева // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-56387

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

56387

Схожі статті

Небесний
Людина  |  Том 23 | 2021
М. А. Скриник
Кобилянський
Людина  |  Том 13 | 2013
О. С. Романець
Мачис-Кекштас
Людина  | Том 19 | 2018
А. Л. Тараненко

Нагору