ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Луганський державний медичний університет

ЛУГА́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Зaсн. 1956 як Ворошиловгр. (1958–70 та від 1990 – Луган.) мед. інститут. Від 1994 – сучасна назва. Від 2015 – у м. Рубіжне (Луган. обл.). Нині у його структурі – 3 факультети (мед., фармацевт., післядиплом. освіти), 24 каф. Нaвч. понад 1200 студентів. Працюють 157 викл., з яких 15 д-рів і 39 канд. н. Серед відомих учених – Є. Пальчевський, Ф. Повелиця, І. Чайковська, А. Фадєєв. В Університеті сформувалися та діють наук. школи анатомів і морфологів В. Ковешникова; біохіміків І. Комаревцевої; мікробіологів та патофізіологів І. Гайдаша; інфекціоністів і терапевтів В. Фролова; анестезіо­логів і реаніматологів Г. Можаєва; хірургів І. Йоффе .Напрями наук. дослідж.: молекулярно-біохім. механізми модуляції апоптозу та проліферації стовбур. та пухлин. клітин; неінвазив. моніторинг трансплантов. стовбур. клітин за участі магніт. наночасток і застосуванням магнітно-резонанс. томографії; таргетні маркери в діагностиці онкол. і соматич. захворювань; розроб­лення ефектив. методів діагностики, лікування та профілактики соматич., профес. та супут. захворювань; дослідж. центр. і периферич. механізмів больових синдромів та шляхів оптимізації лікувал. тактики; прогностич. алгоритм профілактики ускладнених гострих виразок травного тракту у хворих з хірург. патологією; клін.-патогенет. особливості перебігу та лікування соматич. й ендокрин. патології у наркозалежних хворих; організац.-екон. та маркетингові дослідж. фармацевт. діяльності; розроблення складу і технології лікар. засобів природ. походження; інтегратив. підхід до діагностики, терапії, профілактики та реабілітації осіб з розладами психіки в зоні проведення антитерорист. операції; особливості метаболіч. синдрому у вагітних, хворих з урол. патологією та хроніч. патологією гепатобіліар. системи та розроблення нових методів його корекції. Видає «Український журнал клінічної та лабораторної медицини» (від 2006), ж. «Хірургія Донбасу» (від 2012) «Український журнал екстремальної медицини імені Г. Можаєва» (від 2014). Перший дир. – І. Вaщенко (1956–57), нині ректор – І. Йоффе (від 2015).

Літ.: Івченко В. К., Вовк Ю. М., Германов В. Т. 50 років Луганському державному медичному університету. Лг., 2006; Ивченко В. К. Роль ГЗ «Луганский государственный медицинский университет» в становлении хирургической службы Луганской области // Хірургія Донбасу. 2012. Т. 1, № 1; Мироненко О. Н., Валуйский В. В. Роль ГЗ «Луганский государственный медицинский университет» в становлении торакальной хирургии Луганской области // Там само. 2013. № 1(3).

С. М. Смирнов

Рекомендована література

  1. Івченко В. К., Вовк Ю. М., Германов В. Т. 50 років Луганському державному медичному університету. Лг., 2006;Google Scholar
  2. Ивченко В. К. Роль ГЗ «Луганский государственный медицинский университет» в становлении хирургической службы Луганской области // Хірургія Донбасу. 2012. Т. 1, № 1;Google Scholar
  3. Мироненко О. Н., Валуйский В. В. Роль ГЗ «Луганский государственный медицинский университет» в становлении торакальной хирургии Луганской области // Там само. 2013. № 1(3).Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Луганський державний медичний університет / С. М. Смирнов // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-58976. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Заклади освіти

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

58976

Схожі статті

Пенітенціарної державної служби Академія
Заклади освіти  | 2023
В. Ф. Пузирний
Державна льотна Академія України
Заклади освіти  | Том 7 | 2007
С. М. Неділько
Гунґаролоґії центр Ужгородського  університету
Заклади освіти  | Том 6 | 2006
М. П. Фабіан

Нагору