ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Луки-Райковеької культура

ЛУКИ́-РАЙКОВЕ́ЦЬКОЇ КУЛЬТУ́РА – археологічна культура. Датована 8–10 ст. Поширена на тер. від Серед. Дніпра до Закарпаття. Пн. межа – Прип’ят. Полісся; Пд. – верхів’я Пруту, Серету, Дністра, Горині; Сх. – пониззя Десни та Сули. Назву отримала від поселення Лука-Райковецька. В Україні відомо понад 200 пам’яток Л.-Р. к., найдослідженіші – у Серед. Придніпров’ї, на Житомирщині, Пд. Бузі, у Прикарпатті й Пн. Буковині. Близькі до Л.-Р. к. пам’ятки відомі також у Молдові та Болгарії. Городища, неукріплені поселення та могильники розташовувалися на берегах річок, терасах корін. берега, схилах і заплав. підвищеннях. Городища були 3-х типів: сховища без житл. забудови; культові центри; общинні та племінні адм. центри з щільною забудовою. Спостерігається концентрація поселень побл. городищ. Пл. поселень – від 1–3 до 20–80 га. Напівземлянк. житла заглиблені у ґрунт від 0,3 до 1,5 м, форма прямокутна. Відомі також наземні будівлі (іноді – двокамерні). Печі споруджені з каміння, глини або вирізані у глиняному материку (розташ. в одному з кутів житла). Могильники розміщені безпосередньо на поселеннях чи поруч, з похованням за обрядом кремації на стороні з подальшим захороненням у підкурган. ямах в урнах. Серед речового матеріалу Л.-Р. к. переважає кераміка: на ранньому етапі – ліпна, на пізньому поруч із нею – гончарна. Знаряддя праці пов’я­зані з с. госп-вом і ремеслами (наральники, серпи, коси, моти­ки, тесла тощо). Також знайдено зброю та прикраси: скроневі кільця, фібули, сережки, браслети з кольорових металів, скляні намиста. Л.-Р. к. мала генетич. зв’язок з празькою культурою, однак її особливості у лісостеп. смузі (попередник – пеньківсь­ка культура) потребують подальших досліджень.

Літ.: Этнокультурная карта территории Украинской ССР в 1 тис. н. э. 1985; Славяне Юго-Восточной Евро­пы в предгосударственный период. 1990 (обидві – Київ).

О. П. Моця

Рекомендована література

  1. Этнокультурная карта территории Украинской ССР в 1 тис. н. э. 1985;Google Scholar
  2. Славяне Юго-Восточной Евро­пы в предгосударственный период. 1990 (обидві – Київ).Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Луки-Райковеької культура / О. П. Моця // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-59159

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2017

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Історичні місця

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

59159

Схожі статті

Донецьке городище
Історичні місця  | Том 8 | 2008
О. В. Сухобоков
Корчувате
Історичні місця  | Том 14 | 2014
Є. М. Цвелих
Кристерова гірка
Історичні місця  | Том 15 | 2014
В. В. Ковалинський

Нагору