ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Макаренко Дмитро Єлисейович

МАКА́РЕНКО Дмитро Єлисейович (06. 11. 1925, с. Москалівка Ромен. р-ну, нині Сум. обл. – 31. 12. 2008, Київ) – палеонтолог-стратиграф, історик геологічних досліджень. Доктор геолого-мінералогічних наук (1971), професор (1992). Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1989). Учасник 2-ї світової вій­ни. Закін. Київський університет (1952). Працював 1955–2008 в Інституті геол. наук НАНУ (Київ): 1978–96 – завідувач відділу стратиграфії та палеонтології мезозой. відкладів, від 1996 – гол. н. с., водночас 1980–87 – 1-й заст. дир. з наукової роботи. 1978–79 – нач. загону біостратиграфії 19-го рейсу мор. експедиції на н.-д. судні «Академік Вернадський» в Індій. океані із заходами в Танзанію, Маврикій, Цейлон, Індію, Синґапур, на Сейшел. о-ви. Займався стратигр. розчленуванням кайнозой. і мезозой. відкладів, вивчав системат. склад фауни молюсків і фіз.-геогр. умови окремих епох мезо-кайнозою. Встановив сис­темат. належність понад 500 видів молюсків; уперше у відкладах палеоген. системи України знайшов і описав рідкісну форму роду Paramonoplenra, кілька видів панцер. молюсків (mun Loricata), представників типу Bra­chiopoda-Crania. Як стратиграф зробив знач. внесок у вдосконалення та біостратигр. обґрунтування границь підрозділів стратигр. схеми палеоген. системи, як палеонтолог – у пізнання тварин. світу різних епох палеоген., крейд. та юрського періодів історії Землі. Наук. інтереси також стосувалися геол. будови різних регіонів України, геології дна Світ. океану, родовищ корис. копалин. Одним із перших в Україні почав досліджувати долю репрес. геологів і гірн. інж.; автор багатьох статей, присвячених геол. установам, їхнім організаторам, становленню укр. геол. науки. Був чл. Палеонтол. товариства СРСР, Укр. палеонтол. товариства, Палеоген. комісії Міжвідом. стратигр. комітету СРСР, очолював Мезозой. комісію Нац. стратигр. комітету України. З метою популяризації геол. науки та природозн. дослідж. опублікував значну кількість наук.-популяр. статей в обл. і заг.-укр. період. виданнях, кілька брошур. Вивчав життєвий і твор. шлях свого земляка та далекого родича, археолога, мистецтво­знавця, музеєзнавця та художника М. Макаренка. Брав участь у написанні статей для 1-го (1959–65, у 17-ти т.) та 2-го (1974–85, у 12-ти т.) видань УРЕ, «Українського радянського енциклопедичного словника» (1966–68, у 3-х т.), «Географічної енциклопедії України» (1989–93, у 3-х т.; усі – Київ), енциклопед. довідника «Сумщина в іменах» (С., 2003). Був чл. Гол. редколегії ЕСУ 1–12 томів (К., 2001–12), підготував низку статей для неї. Розробляв принципи подання матеріалу, критерії його відбору, методики підготовки енциклопед. статей геол. тематики та їхнього інформ. наповнення, створення системи посилань, бі­бліогр. та іконогр. забезпечення.

Пр.: Стратиграфія УРСР. Т. 9. Палео­ген. К., 1963 (спів­авт.); Раннепалео­ценовые моллюски Северной Украины. К., 1970; Гастроподы нижнего палеоцена Северной Украины. К., 1976; Био­стратиграфическое обоснование гра­ниц в палеогене и неогене Украины. К., 1979 (спів­авт.); Моллюски среднего эоцена платформенной Украины. К., 1982 (спів­авт.); Геология шельфа УССР. Стратиграфия (шельф и побережье Черного моря). К., 1984 (спів­авт.); Двустворчатые и брюхоногие моллюски верхней юры Днепровско-Донецкой впадины. К., 1990 (спів­авт.); Микола Омелянович Макаренко. К., 1992; Репрессированные геологи. Мос­ква; С.-Пе­тербург, 1993; 1995; 1999 (спів­авт.); В битвах Великої Вітчизняної загартовані. К., 1995 (спів­авт.); Шлях до храму. Археолог, художник, мистецтвознавець Микола Макаренко. К., 2006; Голгофа українських геологів. К., 2007.

Літ.: Дмитро Єлисейович Макаренко: Біобібліогр. покажч. К., 2008; Зернець­кий Б., Лещук Р. Видатний палеонтолог України Д. Є. Макаренко (пам’яті професора Дмитра Єлисейовича Макаренка) // Палеонтол. зб. 2008. № 40; Пам’яті професора Дмитра Єлисейовича Макаренка // ГЖ. 2009. № 1; Бушак С. Видатний історик української геології // Там само; Шушківський А. І. Дмитро Єлисейович Макаренко (1925–2008) // Енциклопед. вісн. України. 2015. Ч. 6–7.

А. І. Шушківський

Основні праці

Стратиграфія УРСР. Т. 9. Палео­ген. К., 1963 (спів­авт.); Раннепалео­ценовые моллюски Северной Украины. К., 1970; Гастроподы нижнего палеоцена Северной Украины. К., 1976; Био­стратиграфическое обоснование гра­ниц в палеогене и неогене Украины. К., 1979 (спів­авт.); Моллюски среднего эоцена платформенной Украины. К., 1982 (спів­авт.); Геология шельфа УССР. Стратиграфия (шельф и побережье Черного моря). К., 1984 (спів­авт.); Двустворчатые и брюхоногие моллюски верхней юры Днепровско-Донецкой впадины. К., 1990 (спів­авт.); Микола Омелянович Макаренко. К., 1992; Репрессированные геологи. Мос­ква; С.-Пе­тербург, 1993; 1995; 1999 (спів­авт.); В битвах Великої Вітчизняної загартовані. К., 1995 (спів­авт.); Шлях до храму. Археолог, художник, мистецтвознавець Микола Макаренко. К., 2006; Голгофа українських геологів. К., 2007.

Рекомендована література

  1. Дмитро Єлисейович Макаренко: Біобібліогр. покажч. К., 2008;Google Scholar
  2. Зернець­кий Б., Лещук Р. Видатний палеонтолог України Д. Є. Макаренко (пам’яті професора Дмитра Єлисейовича Макаренка) // Палеонтол. зб. 2008. № 40;Google Scholar
  3. Пам’яті професора Дмитра Єлисейовича Макаренка // ГЖ. 2009. № 1;Google Scholar
  4. Бушак С. Видатний історик української геології // Там само;Google Scholar
  5. Шушківський А. І. Дмитро Єлисейович Макаренко (1925–2008) // Енциклопед. вісн. України. 2015. Ч. 6–7.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Макаренко Дмитро Єлисейович / А. І. Шушківський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-60607

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2017

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

палеонтолог-стратиграф

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

60607

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Шульга
Людина  | 2023
Д. Є. Макаренко
Немировська
Людина  |  Том 23 | 2021
С. Б. Шехунова
Онопрієнко
Людина  |  Том 24 | 2022
М. В. Онопрієнко

Нагору