ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Миклашевський Йосип Михайлович

МИКЛАШЕ́ВСЬКИЙ Йосип Михайлович (04(16). 04. 1882, С.-Петербург – 21. 09. 1959, Харків) – музикознавець, піаніст, педагог. Канд. мистецтво­знавства (1944). Закін. юрид. факультет С.-Петербур. університету (1905), Київ. муз. училище (1911; кл. фортепіано В. Пухальського, теорії музики – Є. Риба), С.-Петербур. консерваторію зі званням «вільного художника» (1913; кл. М. Баринової). Співпрацював із ж. «Міръ искусства», вів колонку критики в г. «Кіевскія вѣсти» (від 1910 – «Кіевская почта»). 1913–18 – директор Петрогр. муз. інституту (нині С.-Петербург). Виступав лектором у камер. концертах О. Шереметьєва, «Російських концертах» В. Яшнєва. Проводив фортепіанні вечори у С.-Петер-бурзі та ін. містах, брав участь у концертах Рос. філармон. товариства, акомпанував Л. Собінову, К. Держинській та ін. Від 1918 мешкав у Харкові, викладав у різних муз. закладах. Від 1940 – зав. кабінету історії музики, від 1951 – доцент Харків. консерваторії. Автор 1-ї у рад. музикознавстві монографії, присвяч. муз. життю одного міста – «Музична і театральна культура Харкова кінця ХVIII – першої половини XIX століття» (К., 1967), праці «Бібліографія джерел з історії російської музики» (не опубл.), статей про творчість М. Лисенка, П. Чайковського, О. Бородіна, М. Мусоргського, М. Балакірева, Ф. Шопена. Давав відкриті безкоштовні лекції-концерти, проводив заняття з муз. ілюстраціями. Автор романсів на сл. О. Пушкіна. Матеріали про М. зберігаються в архів. фондах Харків. університету мистецтв та Харків. муз.-театр. б-ки.

Пр.: Николай Витальевичъ Лысенко и украинская музыка // Въ мірѣ искусствъ. 1908. № 4; Памяти Милия Алексѣѣвича Балакирева. К., 1910; Вѣнокъ на могилу Шопена // Аполлонъ. 1910. № 1–3; Очеркъ дѣятельности Кіевскаго отдѣленія Императорскаго Русскаго Музыкаль-наго общества (1863–1913). По случаю исполнившегося 50-летiя. К., 1913; Харьковский университет как центр му-зыкальной культуры Слободской Укра-ины в первой половине ХІХ века // Ученые зап. Харьков. університета. Тр. филол. ф-та. Х., 1956. Т. 3.

Літ.: Тюменева Г. И. М. Миклаше-вский // Вопр. искусствознания. Х., 1969. Вып. 1; Її ж. Й. М. Миклашевський // Музика. 1982. № 5; Бахмет Т. Родом из Серебряного века // Аспекти істор. музикознавства: Дослідж. і мат. Х., 1998.

Т. Б. Бахмет

Основні праці

Николай Витальевичъ Лысенко и украинская музыка // Въ мірѣ искусствъ. 1908. № 4; Памяти Милия Алексѣѣвича Балакирева. К., 1910; Вѣнокъ на могилу Шопена // Аполлонъ. 1910. № 1–3; Очеркъ дѣятельности Кіевскаго отдѣленія Императорскаго Русскаго Музыкаль-наго общества (1863–1913). По случаю исполнившегося 50-летiя. К., 1913; Харьковский университет как центр му-зыкальной культуры Слободской Укра-ины в первой половине ХІХ века // Ученые зап. Харьков. університета. Тр. филол. ф-та. Х., 1956. Т. 3.

Рекомендована література

  1. Тюменева Г. И. М. Миклаше-вский // Вопр. искусствознания. Х., 1969. Вып. 1;Google Scholar
  2. Її ж. Й. М. Миклашевський // Музика. 1982. № 5;Google Scholar
  3. Бахмет Т. Родом из Серебряного века // Аспекти істор. музикознавства: Дослідж. і мат. Х., 1998.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Миклашевський Йосип Михайлович / Т. Б. Бахмет // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-64392

Том ЕСУ:

20-й

Дата виходу друком тому:

2018

Дата останньої редакції статті:

2018

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

64392

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Луніна
Людина  |  Том 18 | 2023
О. І. Гамалій
Невінчана
Людина  |  Том 23 | 2021
І. М. Сікорська
Береговський
Людина  |  Том 2 | 2003
І. А. Сергєєва

Нагору