ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Мікробіології та імунології Інститут ім. І. Мечникова НАМНУ

МІКРОБІОЛО́ГІЇ ТА ІМУНОЛО́ГІЇ Інститут ім. І. Мечникова НАМНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми мікробіології, імунології, епідеміології та інфектології. Засн. 1886 як Пастерів. інститут щеплень і Бактеріол. станція Харкiв. мед. товариства, розпочав роботу 1887. Від 1908 – Бактерiол. інститут Харкiв. мед. товариства, від 1920 – Харків. бактеріол. інститут, від 1922 – 1-й Укр. сан.-бактерiол. інститут, 1927 присвоєно ім’я I. Мечникова. Від 1931 – Всеукр. інститут бактерiологiї, епідеміології i серотерапії, від 1940 – Укр. інститут епідеміології і мікробіології (на евакуації 1942–44 – Об’єдн. інститут епідеміології і мікробіології), від 1952 – Харків. НДІ вакцин і сироваток, від 1968 – Харкiв. НДІ мікробіології, вакцин та сироваток, від 1988 – Харків. НДІ мікробіології та імунології, від 2000 – сучасна назва (відтоді – у структурі НАМНУ). Гол. будівля Інституту є пам’яткою архітектури місц. значення (1911–13, арх. О. Бекетов, вул. Пушкінська, № 14). Напрями наук. діяльності: вивчення біол. властивостей та встановлення етіол. ролі мікроорганізмів та їх асоціацій при інфекц. та соматич. патологіях; розроблення нових класів протимікроб., противірус., протигрибк. засобів; дослідж. механізмів порушення функції імун. системи та створення сучас. імунобіол. препаратів для діагностики, лікування та профілактики інфекц. захворювань. За роки існування Інститутом розроблено та впроваджено бл. 60 різноманіт. вакцин, сироваток та ін. лікув. та діагност. препаратів. Серед відомих учених – С. Коцевалов, М. Цехновiцер, М. Соловйов, В. Де-ркач, В. Високович, В. Крилов, С. Коршун, В. Недригайлов, С. Златогоров, Г. Острянін, В. Жданов, М. Васильєв, Ю. Волянський, М. Попов. Видає ж. «Аннали Мечниковського інституту» (від 2001). Перші дир. – Ю. Мотте і М. Протопопов (до 1888), нині – В. Мінухін (від 2019).

Літ.: Харьковское медицинское общество. История возникновения Пастеровского прививочного института и Бактериологической станции ХМО. Х., 1887; Уралов Б. Очерк истории Украинского института эпидемиологии и микробиологии имени Мечникова // Тр. Укр. ин-та эпидемиологии и микро­био­логии им. Мечникова. Х., 1946. Т. 10; Черкас Г. П. Харьковский институт вакцин и сывороток им. Мечникова // К 40-летию производства бактерий. препаратов: Мат. по обмену опытом. Москва, 1957; Дяченко С. С. К 100-летию со дня организации Пастеровского прививного института и Бактериологической станции в г. Харькове // ВД. 1986. № 1.

Т. О. Резак

Рекомендована література

  1. Харьковское медицинское общество. История возникновения Пастеровского прививочного института и Бактериологической станции ХМО. Х., 1887;
  2. Уралов Б. Очерк истории Украинского института эпидемиологии и микробиологии имени Мечникова // Тр. Укр. ин-та эпидемиологии и микро­био­логии им. Мечникова. Х., 1946. Т. 10;
  3. Черкас Г. П. Харьковский институт вакцин и сывороток им. Мечникова // К 40-летию производства бактерий. препаратов: Мат. по обмену опытом. Москва, 1957;
  4. Дяченко С. С. К 100-летию со дня организации Пастеровского прививного института и Бактериологической станции в г. Харькове // ВД. 1986. № 1.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Мікробіології та імунології Інститут ім. І. Мечникова НАМНУ / Т. О. Резак // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-67566. – Останнє поновлення : 30 січ. 2024.

Том ЕСУ:

21-й

Дата виходу друком тому:

2019

Дата останньої редакції статті:

2024-01-30

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

67566

Кількість переглядів цього року:

39

Схожі статті

Загальної та  невідкладної хірургії  інститут НАМНУ
Наукові центри  | Том 10 | 2024
С. В. Сушков
Водних проблем і меліорації Інститут НААНУ
Наукові центри  | Том 5 | 2024
А. С. Загайчук, І. І. Калантиренко
Економіки промисловості інститут НАНУ
Наукові центри  | Том 9 | 2024
О. М. Щедрін

Нагору