ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Мікробіологічний журнал

«МІКРОБІОЛОГІ́ЧНИЙ ЖУРНА́Л» – наукове видання. Засн. 1934 у Києві ВУАН (нині НАНУ) та Інститутом мікробіології і епідеміології цієї академії (нині Інститут мікробіології і вірусології НАНУ), від липня 2001 видавці – ці ж установи та Нац. університет біоресурсів і природокористування України. Виходить 6 разів на рік. Наклад – понад 180 прим. Матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами. Розповсюджується в Україні і за кордоном. Публікує результати наук. дослідж. із заг., ґрунт., тех. та мед. мікробіології, фізіології пром. мікроорганізмів, експерим. мікології, теор. та приклад. аспектів вірусології, генетики, біохімії та молекуляр. біології мікроорганізмів, виробництва нових біологічно актив. речовин, біотехнології та охорони довкілля з використанням мікроорганізмів, а також огляди літ-ри з актуал. проблем мікробіології і вірусології, статті з історії вітчизн. та світ. мікробіол. науки, творчі портрети вчених, дискусійні статті, рецензії та хроніку наук. подій. Рубрики: «Експериментальні праці», «Методи досліджень», «Огляд літератури», «Історія науки», «Ювілеї і дати», «Хроніка», «Рецензії», «Правила для авторів». Головний редактор – В. Підгорський (від 2004).

Б. П. Мацелюх

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Мікробіологічний журнал / Б. П. Мацелюх // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-67568

Том ЕСУ:

21-й

Дата виходу друком тому:

2019

Дата останньої редакції статті:

2019

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

67568

Кількість переглядів цього року:

25

Схожі статті

Присьолков
Людина  | 2023
М. Ф. Котляр
Відомості Академії гірничих наук України
Періодика  | Том 4 | 2005
М. С. Куций
Медичний журнал
Періодика  | Том 20 | 2018
А. В. Шумілова

Нагору