ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Мікробіотехнологія

МІКРОБІОТЕХНОЛО́ГІЯ (від мікро..., біо... й технологія) – комплексне використання досягнень мікробіології, біохімії, фізіології, генетики та генетичної інженерії для вивчення та розроблення методів одержання корисних продуктів за допомогою високоактивних мікроорганізмів в умовах промислового виробництва. Ін. назва – мікробна біотехнологія. Осн. об’єкти М. – мікроорганізми та їхні іммобілізов. ферменти. Порівняно з ін. біол. об’єктами, мікроорганізми мають явні переваги в пристосуванні до умов середовища внаслідок генет. мінливості більш простого геному, швидшого перебігу біосинтет. процесів і збільшення клітин. біомаси за рахунок прискореного розмноження. Володіння різноманіт. актив. фермент. системами дає можливість мікроорганізмам розкладати до простих речовин величезні маси опалого листя й стовбурів рослин, трупи тварин, шкідливі відходи промисловості й с. господарства, пестициди, інсектициди та ін. полютанти, здійснюючи кругообіг речовин у природі. Корис. продуктами М. є такі біологічно активні речовини, як амінокислоти, антибіотики, білки, вітаміни, гормони, ліпіди, нуклеїнові кислоти, орган. кислоти, коферменти, полісахариди, ферменти, пробіотики та лікар. препарати на їхній основі. Сюди також належать харч. продукти (хлібні вироби, молочнокислі продукти, сири), вино, пиво, спирти, а також вакцини, інтерферони, імуномодулятори та ін. препарати. У М. найчастіше використовують молочнокислі бактерії, дріжджі, стрептоміцети, міцеліал. гриби, ацетобактерії, клостридії, різобії, азо­тобактерії, метаногенні архебактерії та ін. Виділені із зовн. середовища мікроорганізми, зазвичай, мають недостатньо високу біосинтет. активність, тому вони підлягають удосконаленню за допомогою методів мутагенезу, індукованого хім., фіз. та біол. мутаген. факторами, і генет. інженерії. Велике значення в М. має також підбір оптимал. пожив. середовищ (джерел вуглецю, азоту, фосфору, мікро­елементів) та умов культивування продуцентів (аерація, т-ра, рН). Мікроорганізми як високоактивні продуценти корис. продуктів у промисловості культивують у великих за об’ємом біореакторах (ферментерах), оснащених сучас. приладами для контролю процесів біосинтезу (розчиненого кисню, температури, рН).

Літ.: див. Мікробіологічна про­ми­сло­вість.

Б. П. Мацелюх

Рекомендована література

  1. див. Мікробіологічна про­ми­сло­вість.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Мікробіотехнологія / Б. П. Мацелюх // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-67574

Том ЕСУ:

21-й

Дата виходу друком тому:

2019

Дата останньої редакції статті:

2019

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

67574

Кількість переглядів цього року:

29

Схожі статті

Бібліотекознавство
Наука і вчення  | Том 2 | 2003
О. С. Онищенко
Нанохімія
Наука і вчення  | Том 22 | 2020
І. В. Коваленко, В. І. Лисін, Н. Є. Власенко, О. О. Андрійко
Біонеорганічна хімія
Наука і вчення  | Том 3 | 2004
К. Б. Яцимирський

Нагору