ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Минувшїе годы

«МИНУ́ВШЇЕ ГО́ДЫ» – журнал. Видавали в січні–грудні 1908 щомісяця в С.-Пе­тербурзі замість забороненого (1907) цар. урядом ж. «Былое»; усього – 12 номерів. Видавець – М. Парамо­нов, ред. – В. Богучарський, П. Щоголєв з участю В. Бурцева. Часопис не мав чіткої політ. позиції; у ньому вміщували статті про декабристів, петрашівців, розвідки про рос. визв. рух, біо­графії рев. діячів тощо. Часто публікації мали істор.-літ. спрямування. З укр. проблематики на­друковано, зокрема, ст. «Ножи въ могилѣ Шевченко. (Изъ музея П. И. Щукина въ Москвѣ)» П. Міллера (№ 1), листи І. Тургенєва до Марка Вовчка (№ 8). У зв’яз­ку з цензур. переслідуванням вид. припинили.

Літ.: Українська література в російській критиці кінця XIX – початку XX ст. К., 1980; Лурье Ф. М., Крандиевская Е. К. Журналы «Былое» и «Минувшие годы». Указатель содержания: В 3 ч. Москва, 1987.

Т. А. Галькевич

Рекомендована література

  1. Українська література в російській критиці кінця XIX – початку XX ст. К., 1980;
  2. Лурье Ф. М., Крандиевская Е. К. Журналы «Былое» и «Минувшие годы». Указатель содержания: В 3 ч. Москва, 1987.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Минувшїе годы / Т. А. Галькевич // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-67770

Том ЕСУ:

21-й

Дата виходу друком тому:

2019

Дата останньої редакції статті:

2019

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

67770

Кількість переглядів цього року:

24

Схожі статті

Заклинський
Людина  |  Том 10 | 2010
М. І. Мушинка
Мосендз
Людина  |  Том 21 | 2019
Ю. В. Мариненко
Тіман
Людина  | 2024
В. О. Добровольський

Нагору