ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кінодокументознавство

КІНОДОКУМЕНТОЗНА́ВСТВО – спеціальна історична дисципліна, що досліджує кінодокументи (кіносюжети, телерепортажі, кіно- і тележурнали, кіно- й телефільми, спеціальні випуски тощо). Кінодокументи наочно передають колорит епохи, динаміку подій, об’єктивніше, ніж ін. істор. джерела, фіксують окремий момент або перебіг моментів істор. явища, забезпечують дослідника знанням обставин та їх деталей, які він не може почерпнути з ін. джерел. Статус істор. джерела кінодокументи отримали у 1960-х рр. До них застосовують заг. принципи критики істор. джерел, у разі необхідності зіставляють з ін. джерелами. Знач. потенціал числен. кіноматеріалів як істор. джерел нині використовують не повністю.

Літ.: Листов В. С. История смотрит в объектив. Москва, 1974; Магидов В. М. Зримая память истории. Москва, 1984; Маркітан Л. Кінофотодокументи як історичне джерело // Спец. істор. дисципліни: пит. теорії та методики: Зб. наук. пр. К., 1997.

Л. П. Маркітан

Рекомендована література

  1. Листов В. С. История смотрит в объектив. Москва, 1974;
  2. Магидов В. М. Зримая память истории. Москва, 1984;
  3. Маркітан Л. Кінофотодокументи як історичне джерело // Спец. істор. дисципліни: пит. теорії та методики: Зб. наук. пр. К., 1997.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кінодокументознавство / Л. П. Маркітан // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-6932

Том ЕСУ:

13-й

Дата виходу друком тому:

2013

Дата останньої редакції статті:

2013

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

6932

Кількість переглядів цього року:

21

Схожі статті

Миронець
Людина  |  Том 20 | 2018
В. М. Піскун
Бібліографія історична
Наука і вчення  | Том 2 | 2003
С. І. Білокінь
Мацюк
Людина  |  Том 19 | 2018
І. Б. Матяш

Нагору