ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кудринський Федот Андрійович

КУДРИ́НСЬКИЙ Федот Андрійович (крипт. і псевд.: К-ий Ф., Богдан Степанец; 19. 02(03. 03). 1867, містечко Степань, нині смт Сарнен. р-ну Рівнен. обл. – 1933, Ленінград, нині С.-Петербург) – історик, ет­­нограф, літературознавець. Закін. Моск. духовну академію (1893). Відтоді – викл. Нижньогород. духов. семінарії (Росія); від 1897 – Несвіз. учител. семінарії (нині Мінської обл.). Приділяв значну увагу навч. і вихованню дітей на їхній рідній білорус. мові, зокрема сприяв розвитку таланту Якуба Коласа. Від 1904 викладав у Маріїн. жін. та приват. гімназіях і працював у Центр. архіві давніх актових книг у м. Віль­­но (нині Вільнюс); після більшов. перевороту 1917 – у Ленінгр. б-ці. Автор праць з педагогіки, літ-ри, історії Литви та Росії, білорус. і укр. етнографії. Видав «Курс новой русской ли­­тературы в органически-конспек­­тивном виде» (вып. 1–2, Вильна, 1912–13). На основі укр. нар. легенд, переказів, повір’їв написав оповідання «Божий час», «Пан Юсько» (обидва – 1892), «Замчисько» (1893), «Утопленни­­ца», «Старцы» (обидва – 1894), «Дядько-земляк», «Пошисть» (обидва – 1895; усі – Київ), «Пер­­вый урок о любви» (Вильна, 1915). Вміщував публікації у г. «Ви­­ленский вестник», ж. «Вестник воспитания», «Киевская старина», «Народное образование», «Зорька».

Пр.: Цеховые братства в местечке Степани (Волынской губ. Ровенского уезда). К., 1890; Судьба экзарха Никифора в Западной России. К., 1892; При­­соединение чехов к православию в селе Глинске, Волынской губернии. По­­чаев, 1894; Сказания о царе Соломоне. К., 1897; Философ без системы (опыт характеристики Григория Саввича Ско­­вороды). К., 1898; Забытые семинарии. Москва, 1900; Белоруссы // Вилен. ка­­лендарь на 1905 простой год. Вильна, 1904; Литовцы // Вилен. календарь на 1906 простой год. Вильна, 1905, Императрица Екатерина ІІ и разделы Поль­­ши. Вильна, 1905; Черты общественного быта Литовской Руси ХVI в. Вильна, 1907; История развития и падения крепостничества в России (в связи с положением крестьянства Северо-За­­падной России). Вильна, 1911; Вильна в 1812 году. Вильна, 1912.

Літ.: Семяновіч А. Настаўнік народнага паэта // Полымя. 1959. № 6; Каз­­бярук У. Новае пра Кудрынскага // Літа­­ратура і мастацтва. 1960, 6 лют.; Из воспоминаний священника Сергия Ле­­бедева // Дамаскин: Журн. Ниже­­город. духов. семинарии. 2011. № 2(8).

В. П. Мацько

Основні праці

Цеховые братства в местечке Степани (Волынской губ. Ровенского уезда). К., 1890; Судьба экзарха Никифора в Западной России. К., 1892; При­­соединение чехов к православию в селе Глинске, Волынской губернии. По­­чаев, 1894; Сказания о царе Соломоне. К., 1897; Философ без системы (опыт характеристики Григория Саввича Ско­­вороды). К., 1898; Забытые семинарии. Москва, 1900; Белоруссы // Вилен. ка­­лендарь на 1905 простой год. Вильна, 1904; Литовцы // Вилен. календарь на 1906 простой год. Вильна, 1905, Императрица Екатерина ІІ и разделы Поль­­ши. Вильна, 1905; Черты общественного быта Литовской Руси ХVI в. Вильна, 1907; История развития и падения крепостничества в России (в связи с положением крестьянства Северо-За­­падной России). Вильна, 1911; Вильна в 1812 году. Вильна, 1912.

Рекомендована література

  1. Семяновіч А. Настаўнік народнага паэта // Полымя. 1959. № 6;Google Scholar
  2. Каз­­бярук У. Новае пра Кудрынскага // Літа­­ратура і мастацтва. 1960, 6 лют.;Google Scholar
  3. Из воспоминаний священника Сергия Ле­­бедева // Дамаскин: Журн. Ниже­­город. духов. семинарии. 2011. № 2(8).Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кудринський Федот Андрійович / В. П. Мацько // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-824. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

історик

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

824

Кількість переглядів цього року:

5

Схожі статті

Вацлавек
Людина  | Том 4 | 2005
М. І. Мушинка
Немирівський район
Райони  | Том 23 | 2021
В. С. Дець, А. П. Осадчий, К. І. Яцько
Михайловський
Людина  |  Том 20 | 2018
В. С. Муха

Нагору