Карпенко Микола Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Карпенко Микола Федорович

КАРПЕ́НКО Микола Федорович (26. 02. 1931, м. Лубни, нині Полтав. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1975), проф. (1977). Закін. Київ. ун-т (1954). Відтоді працював у Дубен. технікумі механізації с. госп-ва (Рівнен. обл.); 1959–62 – у прокуратурі Нікопол. р-ну Дніпроп. обл.; 1967–75 – у Дніпроп. ун-ті; 1975–77 – у Київ. ВШ МВС СРСР; 1977–94 – зав. каф. наук. комунізму Київ. політех. ін-ту; від 1994 – проф. каф. історії Нац. ун-ту оборони України (Київ). 2011 виїхав до РФ. Наук. дослідження: діяльність органів держ. упр. УРСР у 1920–30-і рр., проблеми краєзнавства, функціонування політ. систем, соціології праці.

Пр.: Органи народного контролю УРСР в боротьбі за здійснення ленінського плану побудови соціалізму. Дн., 1972; Краткий очерк истории органов народного контроля. Дн., 1975; Підвищення соціальної активності трудящих в умовах розвинутого соціалізму. К., 1977; Промислова соціологія: Конспекти лекцій. К., 1993; Київський політехнічний інститут: Нарис історії. К., 1995 (співавт.).

І. І. Гасов


Покликання на статтю