Карпенко Олександр Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Карпенко Олександр Юхимович

КАРПЕ́НКО Олександр Юхимович (15. 04. 1922, с. Слобода, нині Черніг. р-ну Черніг. обл. – 14. 04. 2013, Івано-Франківськ) – історик. Д-р істор. н. (1968), проф. (1980). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Черніг. учител. (1940) і Київ. пед. (1947) ін-ти. 1949–52 – зав. відділу фондів та обслуговування читачів ЛНБ; 1949–60 – в Ін-ті сусп. наук АН УРСР (Львів): 1952–53 – вчений секр.; 1960–70 – у Львів. ун-ті. У грудні 1970 за звинуваченням в укр. бурж. націоналізмі звільнений з роботи, відтоді працював у Держ. музеї етнографії та худож. промислу АН УРСР (Львів); від 1977 – у Прикарп. ун-ті (Івано-Франківськ): 1986–90 – зав. каф. історії СРСР та УРСР, 1990–95 – проф. каф. історії України; 1995–2004 – зав. відділу регіон. проблем, 2004–06 – дир., від 2007 – гол. н. с. Наук. центру дослідж. укр. нац.-визв. руху Прикарп. ун-ту та Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАНУ. Вивчав проблеми історії України та Польщі новіт. часу, міжнар. відносин. Під його кер-вом укладено п'ятитом. збірник документів і матеріалів з історії ЗУНР із залученням документів з архівів Рима, Мюнхена, Бонна – «Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923» (Ів.-Ф., 2001–10).

Пр.: Селянські повстання в Польщі (1932–1933). К., 1955; Імперіалістична інтервенція на Україні (1918–1920). Л., 1964; До питання про утворення КПЗУ // УІЖ. 1989. № 2; Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Історія. Ів.-Ф., 2001 (співавт.); З історії Західно-Української Народної Республіки. Ів.-Ф., 2006.

Літ.: Жерноклеєв О. С. 80-річчя доктора історичних наук, професора О. Ю. Карпенка // УІЖ. 2002. № 1.

О. С. Жерноклеєв


Покликання на статтю