Касімов Олександр Меджитович — Енциклопедія Сучасної України

Касімов Олександр Меджитович

КАСІ́МОВ Олександр Меджитович (22. 07. 1939, Севастополь) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1991), проф. (1998). Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1963). Відтоді працював у НДПІ металург. пром-сті «Діпросталь»; 1976–91 – у НВО «Енергосталь»; 1991–96 – у Комплекс. інновац. центрі Ін-ту проблем машинобудування НАНУ; 1996–2001 – проф. каф. металургії у машинобудуванні Укр. інж.-пед. академії; від 2001 – зав. лаб. систем і методів упр. пром. відходами та викидами в атмосферу Укр. НДІ екол. проблем (усі – Харків). Основні напрями наук. досліджень: розроблення засобів, апаратурно-технол. схем і устаткування для безвідход. перероблення сировини з отриманням продукції, що містить рідкісні та важкі метали; утилізація пром. і побут. відходів.

Пр.: Малоотходные и энергосберегающие технологии в производстве редких и тяжелых цветных металлов. Москва, 1990; Защита атмосферы от пылегазовых выбросов при производстве основных видов огнеупоров. Москва, 1992 (співавт.); Промышленные отходы. Проблемы и решения. Технологии и оборудование: Учеб. пособ. Х., 2007 (співавт.); Современные проблемы и решения в системе управления опасными отходами: Учеб. пособ. Х., 2008 (співавт.); Управление опасными отходами. Х., 2009 (співавт.).

С. В. Драгун


Покликання на статтю