Касперівці I — Енциклопедія Сучасної України

Касперівці I

КА́СПЕРІВЦІ І – поселення трипільської культури. Виявив 1927 Ю. Полянський на мисоподіб. підвищенні першої надзаплав. тераси правого берега р. Серет побл. с. Касперівці (нині Заліщиц. р-ну Терноп. обл.). Тут також здійснювали археол. розвідки Олег Ольжич (1928), І. Свєшников і Г. Кос (1967), Ю. Малєєв (1993). Зібрано колекцію кераміки та крем'яні знаряддя. Матеріали зберігаються у Львів. істор. і Терноп. краєзнав. музеях. У 1970-х рр. Ю. Захарук виокремив касперів. тип пам'яток трипіл. культури. Поселення цього типу невеликі, розташ. на укріплених мисах, житла наземні та заглиблені. Керам. комплекс складається переважно з нерозпис. (90 %) і розпис. посуду, найчастіше прикрашеного шнуровим орнаментом й відбитками штампа. За походженням пам'ятки касперів. типу генетично пов'язані з жванец., помітно відрізняються від кошиловец. і за багатьма ознаками – від більш ранніх пам'яток вихватин. і усатів. типів. Про те, що ці відмінності (як правило, у кухон. посуді) мають не локал., а хронол. характер свідчить наявність у Серед. Подністров'ї розташ. поруч пам'яток касперів. і вихватин. типів. Абсолют. датою пам'яток касперів. типу, ймовірно, є остання чв. 3 тис. до н. е. За ознаками кераміки до цього типу належать поселення К. І, Кошилівці, Устя ІІ, Більче-Золоте І, VIII, Вертеба ІІІ (верхній шар), Лисичники І, VIII, Торське, Ворвулинці І, Іване-Золоте І. Насел. касперів. типу зазнавало певного тиску з боку ін., в етніч. відношенні, племен; посилилися дезінтеграц. процеси розвитку трипіл. культури, які відобразилися у всіх сферах життя. Напр., при виборі місць для поселення визначал. роль почали відігравати фактори, що гарантували безпеку життя, тому їх зводили на високих річк. терасах, мисоподіб. виступах та останцях.

Літ.: Полянський Ю. Нові археологічні знахідки з Галичини // Зап. НТШ. 1928. Т. 149; Кандиба О. Досліди на Галицькому Поділлі в роках 1928 та 1929 // Там само. 1937. Т. 154; Захарук Ю. Пам'ятки касперівського типу // Археологія Укр. РСР. Т. 1. К., 1971; Сохацький М. Археологічні розкопки в печері Вертеба біля села Більче-Золоте в 1996–1998 роках // Археологія Тернопільщини. Т., 2003.

М. П. Сохацький


Покликання на статтю