Касьянов Георгій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Касьянов Георгій Володимирович

КАСЬЯ́НОВ Георгій Володимирович (20. 04. 1961, м. Челябінськ, РФ) – історик. Д-р істор. н. (1993), проф. (2010). Закін. Київ. пед. ін-т (1983). Відтоді учителював; від 1986 працює в Ін-ті історії України НАНУ: від 2003 – зав. відділу новіт. історії та політики; водночас 1998–2003 – проф. каф. гуманітар. дисциплін Ун-ту економіки і права «Крок» (обидва – Київ); 2002–03 – проф. каф. новіт. історії України Київ. ун-ту; від 2003 – проф. каф. історії Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія»; 2000–03 – дир. освіт. програм Міжнар. фонду «Відродження»; 2004–05 – дир. Ін-ту навч. літ-ри Мін-ва освіти і науки України. Стажувався і викладав в ун-тах США, Канади, Великої Британії, Фінляндії, Австралії, Японії. Наук. дослідження: історія України 19–21 ст., інтелектуал. історія, історіографія, освітня політика.

Пр.: Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки. 1991 (співавт.); Українська інтелігенція на рубежі ХІХ–ХХ століть. Соціально-політичний портрет. 1993; Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років. 1995; Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. 2005 (співавт.); Danse macabre: голод 1932–1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті – початок 2000-х). 2010 (усі – Київ).

С. В. Кульчицький


Покликання на статтю