Калениченко Ніна Луківна — Енциклопедія Сучасної України

Калениченко Ніна Луківна

КАЛЕНИЧЕ́НКО Ніна Луківна (09. 03. 1922, м. Миргород, нині Полтав. обл. – 01. 04. 2008, Київ) – літературознавець. Дочка Л. Калениченка, дружина Л. Коваленка. Д-р філол. н. (1966). Закін. Київ. ун-т (1948). Працювала 1953–87 в Ін-ті літ-ри АНУ (Київ). Досліджувала укр. літ-ру класич. періоду. Вагомим здобутком укр. істор.-літ. науки стала її фундам. монографія «Українська проза початку ХХ ст.» (К., 1964). Запропонувала комплексне вивчення нової укр. літ-ри в розрізі найзначніших категорій істор.-літ. розвитку у дослідж. «Українська література ХІХ ст. Напрями, течії» (1977) та «Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. Напрями, течії» (1983; обидва – Київ), у якому, в дусі свого часу полемізуючи з «модернізмом», дала багатобічну характеристику нових худож. тенденцій укр. письменства рубежу століть, притаманних модер. етапу розвитку. Брала участь у вид. «Історія української літератури» (у 8-ми т., т. 4–5, 1968–69), «Історія української літератури» (у 2-х т., т. 1, 1987), «Історія української літературної критики» (1988; усі – Київ), «История всемирной литературы» (т. 8, Москва, 1994); у них їй належить низка огляд. розділів про розвиток прози, літ. критики, журналістики, про творчість Олени Пчілки, Б. Грінченка, М. Старицького, М. Коцюбинського та ін.; а також у підготовці 6-том. (1961–62) та 7-том. (1973–75; обидва – Київ) зібрань творів М. Коцюбинського, окремих томів 50-том. зібрання творів І. Франка.

Пр.: Михайло Коцюбинський: Життя і творчість. 1956; Новими шляхами: До питання про особливості революційно-демократичного напряму в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 1959; Особливості творчого методу і стилю Коцюбинського. 1959; Великий сонцепоклонник. 1967; Соціально-активна особистість в українській демократичній літературі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 1979; Михайло Коцюбинський: Нарис життя і творчості. 1984 (усі – Київ).

Літ.: Коцюбинська М. Золота нитка історії // Дніпро. 1965. № 5; Денисюк І., Халімончук А. Діалектика літературного прогресу // Жовтень. 1979. № 5; Жулинський М., Бондар М. ...І крилатий розмах узагальнення // ЛУ. 1997, 22 трав.

М. П. Бондар


Покликання на статтю