Каманін Іван Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Каманін Іван Михайлович

КАМА́НІН Іван Михайлович (11(23). 09. 1850, м-ко Димер, нині смт Вишгород. р-ну Київ. обл. – 11. 01. 1921, Київ) – історик, архівіст, палеограф. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1872). Відтоді працював на вироб-ві; від 1883 – у Київ. центр. архіві давніх актів: 1890–1921 – дир.; водночас від 1918 викладав архівознавство і палеографію у Київ. археол. ін-ті; 1919–21 – кер. Комісії ВУАН для виучування історії зх.-руського й укр. права; 1920–21 – чл. і кер. Археогр. комісії ВУАН. Також брав активну участь у діяльності Київ. ученої архів. комісії (співзасн.), Київ. археогр. комісії, Істор. т-ва Нестора-літописця, УНТ, НТШ у Львові, Комісії ВУАН для складання істор.-геогр. словника укр. землі та ін. академ. осередків. За дорученням підготов. ком-ту 11-го археол. з'їзду обстежив б-ки й архіви Почаїв. лаври, а також Житомира, Кам'янця-Подільського, Луцька, Острога та ін. міст. Досліджував проблеми історії України та Росії 17–18 ст., палеографії, архівознавства, археології. Публікував актові матеріали козацько-гетьман. доби, запропонував створити першу укр. актографію (систематиз. перелік актових матеріалів) за зразком істор.-правн. бібліографій. Робота «Палеографический изборник: Мат. по истории южнорус. письма в XV–XVIIІ вв.» (1899) відзначена Уваров. премією С.-Петербур. АН. Низка праць К. залишилася у рукописах. Одним із перших дослідив Звіринец. печери у Києві, де й похований.

Пр.: Из истории городского самоуправления по Магдебургскому праву // Университет. изв. 1885. № 2, 7; 1886. № 7, 8, 10, 11; Статистические данные о евреях в Юго-Западном крае во второй половине прошлого века (1765–1791) // Арх. Юго-Запад. России. К., 1890. Ч. 5, т. 2, вып. 1; К вопросу о казачестве до Богдана Хмельницкого. К., 1894; Очерк гетманства Петра Сагайдачного. К., 1901; Об экспертизе древних подложных документов // Тр. 11-го археол. съезда в Киеве. Т. 2. Москва, 1902; Таинственный крест в с. Молчанах (Староконстантиновского уезда) // КС. 1906, апр.–май; Зверинецкие пещеры в Киеве. К., 1914; Невидані спомини І. М. Каманіна про В. Б. Антоновича // Україна. 1928. Кн. 6.

Літ.: Василенко М. Наукова діяльність Івана Михайловича Каманіна // Зап. соц.-екон. відділу УАН. К., 1926. Т. 2–3; Щербина В. Іван Михайлович Каманін // Там само; Панашенко В. В. Український історик-архівіст І. М. Каманін // УІЖ. 1971. № 5; Ситник О. Український історик Іван Каманін // УІ. 1991. № 1–2; Ємець О. В. Археографічна діяльність І. М. Каманіна // Мат. ювілей. конф., присвяч. 150-річчю Київ. археогр. комісії. К., 1997; Булатова С., Міщук С. Ю. Й. Сіцінський та І. М. Каманін як дослідники рукописних книг Подільського давньосховища (1904–1907) // Арх. України. 2009. № 1–2.

І. Б. Усенко


Покликання на статтю