Кримський державний медичний університет — Енциклопедія Сучасної України

Кримський державний медичний університет

КРИ́МСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. С. Георгієвського – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Засн. у Сімферополі 1931 як Крим. мед. ін-т на базі мед. ф-ту Таврій. ун-ту (створ. 1918). У 1995 присвоєно ім’я С. Георгієвського (ректор 1951–70). Від 1998 – сучасна на­зва. У структурі Ун-ту діють 6 ф-тів (1-й мед., 2-й мед., стома­тол., клін. фармації, міжнар. мед., післядиплом. освіти), а також центр. н.-д. лаб. (об’єднує лаб. біотехнології, біофармацевт. дос­лідж., експерим. медицини, експерим. патол. фізіології, клін. імунології, морфології з електрон. мікроскопією та ін.) і клініка. 1987 на базі ВНЗу створ. мед. уч-ще, реорганіз. 2004 у ко­ледж. На 54-х каф. працюють бл. 900 викл., з них 100 д-рів і понад 400 канд. н., 1 чл.-кор. НАМНУ.

Навч. бл. 4 тис. студентів. В Ун-ті започатковано низку наук. шкіл: біохім. (Г. Троїцький), мікробіол. (К. П’яткін, С. Щастний), морфол. (Р. Гельвіг, В. Бобін), фармакол. (С. Соколов, А. Штейнберґ, М. Швар­салон), ембріол. (Б. Хватов), педіатр. (Н. Корольо­ва), хірург. (К. Керопіан, Є. Заха­ров, К. Тоскін), терапевт. (В. Рах­ман, О. Шахназаров, П. Теппер).

Пріоритет. є наук. дослідж., по­в’яз. з нац. програмами охорони здоров’я насел., зокрема з ку­рортології, онкології, екології, лікування туберкульозу, цукр. діа­бету, охорони материнства і ди­тинства. Має 16 навч. корпусів, 5 гуртожитків, оздоровчо-спорт. базу на березі Чорного моря, санаторій-профілакторій, спорт­комплекс. Видає зб. «Труды Крым­ского государственного медицинского университета им. С. Георгиевского» (від 1935), г. «Медицинский вестник» (від 1994), «Вестник физиотерапии и курортологии» (від 1995), «Тав­рический журнал психиатрии» (від 1997), «Таврический ме­дико-биологический вестник», ж. «Ас­клепий» (обидва – від 1998), «Кримський терапевтичний жур­нал» (від 2004), «Крымский жур­нал экспериментальной и клинической медицины» (від 2010). Перший дир. – Б. Волошин (1931), нині ректор – А. Бабанін (від 1996).

Т. В. Кантур

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Т. В. Кантур . Кримський державний медичний університет // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1094 (дата звернення: 21.06.2021)