Кримський республіканський вищий навчальний заклад ім. М. Самокиша — Енциклопедія Сучасної України

Кримський республіканський вищий навчальний заклад ім. М. Самокиша

КРИ́МСЬКИЙ РЕСПУБЛІКА́НСЬКИЙ ВИ́ЩИЙ НАВЧА́ЛЬНИЙ ЗА́КЛАД «ХУДО́ЖНЄ УЧИ́ЛИЩЕ iм. М. С. Самокиша» Засн. 1937 у Сімферополі на ба­зі худож. студії ім. М. Самокиша як Крим. художнє уч-ще ім. М. Са­мокиша, від квітня 2006 – сучасна назва. Під час 2-ї світ. вій­ни навч. заклад працював із пе­рервами. Дир. К. Маркова зберегла архіви, б-ку та натюрморт. фонд уч-ща. 1946–47 відкрито театр.-декор. (2 вип. – 1951 та 1952) та скульптурне (12 вип. – 1951–67) відділення. 1966 створ. худож.-оформлювал. відділ (зго­дом – відділ дизайну). Осн. напрям профес. підготовки – «мист-во». За спеціальностями «образотворче мист-во» та «ди­зайн» готують викл., живописців, графіків і художників-конструкторів. Навч.-вихов. процес забезпечують В. Апанович, Л. Бал­кінд, М. Баришев, В. Бер­надський, Т. Голобородько, Т. Диманова-Голинська, В. Задирієнко, Ф. Захаров, Ю. Кищенко, М. Крошицький, Т. Кузнецова, Г. Куриленко, Л. Лабенок, М. Моргун, О. Полканов, Л. Полякова, К. Прохоров, Л. Смерчинський, Т. Солдатенкова, В. Ха­раборіна, І. Шевченко, В. Шевчук, М. Щеглов та ін. На денному й заоч. (відкрито 2000) відділ. навчаються 300 студентів. 2003 створ. навч.-консультац. центр у Севастополі. Дир. – В. Єрмаков (від 2003).

Літ.: Крымское республиканское вы­сшее учебное заведение «Художествен­ное училище им. Н. С. Самокиша». Сф., 2007; Карпов І. Кримському художньо­му училищу – 70 років // Крим. діалог. 2007, 13 жовт.

І. В. Карпов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. В. Карпов . Кримський республіканський вищий навчальний заклад ім. М. Самокиша // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1101 (дата звернення: 18.05.2021)