Катеринославська губернська вчена архівна комісія — Енциклопедія Сучасної України

Катеринославська губернська вчена архівна комісія

КАТЕРИНОСЛА́ВСЬКА ГУБЕ́РНСЬКА ВЧЕ́НА АРХІ́ВНА КОМІ́СІЯ – науково-історичне товариство. Засн. 1903 у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ) з ініціативи істор. секції Катеринославського наукового товариства для збирання та збереження архівів і фольклорно-етногр. матеріалів Пд. України, зокрема запороз. пам'яток. Почес. головою обраний губерн. предводитель дворянства М. Миклашевський, фактичне кер-во здійснював товариш голови А. Синявський (дир. Катеринослав. комерц. уч-ща). Об'єднувала істориків, етнографів, краєзнавців, громад. діячів. Серед актив. чл. – В. Біднов, О. Богумил, В. Данилов, Д. Дорошенко, В. Машуков, Я. Новицький, В. Пічета, А. Синявський, Д. Яворницький; почес. – В. Антонович, Д. Багалій, М. Грушевський, М. Любавський, М. Сумцов. Чл. комісії досліджували архіви Катеринослав. губерн. правління, духов. консисторії, г-зії, земського суду, Самар. Пустельно-Микол. монастиря; здійснювали етногр. і фольклор. розвідки; організовували лекції, читання, пам'яткоохоронні заходи, наук. екскурсії тощо. З ініціативи Д. Яворницького проведено пошук. роботу в фаміл. архівах старовин. козац. родів Малам і Байдаків. Результати (документи й розвідки) публікували на сторінках «Летописи Екатеринославской ученой архивной комиссии» (1904–15 видано 10 вип.). Засідання комісії проводили у приміщенні Катеринослав. обл. музею (тут також зберігали її б-ку й архівні документи). Останню згадку про К. г. в. а. к. датовано 1919.

Літ.: Синявский А. С. Первое десятилетие существования Екатеринославской губернской ученой архивной комиссии. 1903–1913 // Летопись Екатеринослав. ученой архив. комиссии. 1915. Вып. 10; Ковальский Н. П., Абросимова С. В. Из истории Екатеринославской ученой архивной комиссии // Археогр. ежегодник за 1988 г. Москва, 1989; Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии (1904–1915): Библиогр. справоч. К., 1991; До 90-річчя Катеринославської ученої архівної комісії (1903–1916 рр.): Зб. статей. Дн., 1993; Журба О. І., Абросимова С. В. Едиційна археографія в Україні у ХІХ–ХХ ст.: плани, проекти, програми видань. Катеринославська учена архівна комісія (1903–1919 рр.) // Дніпроп. історико-археогр. зб. Дн., 2001. Вип. 2.

Г. К. Швидько


Покликання на статтю