Католицький щорічник — Енциклопедія Сучасної України

Католицький щорічник

«КАТОЛИ́ЦЬКИЙ ЩОРІ́ЧНИК» – журнал. Виходив 1996–2003 укр. мовою у Києві. Засн. – Видав. дім «Києво-Могилян. академія». Наклад 500–1000 прим. Уміщував статті з теології, культурології, історії; акцентував увагу на реліг. вихованні молоді. Розповсюджувався у Києві та Львові. Упорядник та ред. – Н. Климчук.

Р. В. Руденко

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Р. В. Руденко . Католицький щорічник // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11084 (дата звернення: 07.05.2021)