Котляревський Арсеній Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Котляревський Арсеній Миколайович

КОТЛЯРЕ́ВСЬКИЙ Арсеній Миколайович (02(15). 01. 1910, С.-Пе­тербург – 18. 12. 1994, Київ) – музикознавець, органіст, педагог. Чоловік В. Бакєєвої, батько Івана, дід Олени Котляревських. Проф. (1964). Засл. діяч мист-в УРСР (1954). Чл. СКУ (1957). Закін. Ле­нінгр. консерваторію (нині С.-Пе­тербург, істор.-теор. ф-т, 1935, кл. Р. Грубера; орган. ф-т, 1938, кл. І. Браудо), де й викладав 1937–50 (з перервою). Заст. дир., зав. каф. історії музики Ташкент. консерваторії (1947–50), заст. дир. Львів. консерваторії (1951–60), ректор (1960–68) Новосибір. консерваторії (РФ), зав. каф. історії музики Донец. муз.-пед. ін-ту (1968–70), проф. кл. органа Київ. консерваторії (1970–81). Відтоді – худож. кер. і дир. Респ. Будинку орган. та камер. музики (Київ). Серед учнів – ор­ганісти Г. Булибенко, Н. Висіч, О. Дмитренко, В. Коростельов, В. Кошуба; музикознавці В. Заде­рацький, В. Москаленко, С. Пав­лишин, Т. Тукова. К. – автор ори­гін. транскрипцій для органа, ін­терпретатор низки орган. творів. У репертуарі – твори А. Кабельсона, А. Солера, А. Резона, Д. Ґабріелі, Дж. Фрескобальді, Я. Свелінка, Й.-С. Баха, Ф. Ліста, С. Франка, З. Кодая, М. Глінки, С. Танєєва, О. Глазунова, а також транскрипції для органа творів М. Римського-Корсакова, М. Колесси, С. Людкевича та ін. К. – автор низки музикознав. пу­блікацій, присвяч. творчості Й.-С. Баха, Ґ.-Ф. Генделя, М. Юді­на та ін. У співавт. з дружиною здійснив розшифровку цифрованого баса (партія органа) в «Реквіємі» В.-А. Моцарта.

Пр.: Магнификат И. С. Баха. Ленин­­град, 1938 (співавт.); «Иуда Маккавей» Г. Ф. Генделя. Ленинград, 1938; Твор­чество М. А. Юдина // Очерки по истории и теории музыки. Ленинград, 1939. Вып. 1; Орган на Україні // Музика. 1972. № 2; Київ музичний // Там само. 1982. № 2.

Літ.: Котляревський А. М. [Некро­лог] // КіЖ. 1994, 24 груд.; Памяти Ар­сения Котляревского // Муз. обозрение. 1995. № 4; Куляева Н. Первому органисту посвящается // Сегодня. 2000, 13 янв.; Булибенко Г. Арсеній Ми­­ко­лайович Котляревський. Київський період життя // УМ. 2000. Вип. 29; Куль­бовський М. Перший Подільський // КіЖ. 2001, 3 лют.; Котляревська О. Велична постать української музичної культури (До 90-річчя від дня народж. А. М. Кот­ляревського) // Мист. обрії’2000: Альм. К., 2002. Вип. 3; Сарміна О. Котля­ревський Арсеній // День. 2005, 1 лют.

О. І. Котляревська

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. І. Котляревська . Котляревський Арсеній Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=111 (дата звернення: 24.06.2021)