Кауфман Абрам Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Кауфман Абрам Євгенович

КАУ́ФМАН Абрам Євгенович (1855, Одеса – 22. 12. 1921, Петроград, нині С.-Петербург) – публіцист. Навч. в Одес. г-зії та комерц. уч-щі, 1876 слухав лекції на юрид. ф-ті С.-Петербур. ун-ту. Друкувався від 1875. У 1880-х рр. співпрацював із одес. і с.-петербур. виданнями. Ред. г. «Одесскій листокъ» та «Одесскій вѣст-никъ» (1889–1904), «Одесскія новости» (1895–99). Від 1904 редагував г. «Биржевые вѣдомости», популяризував її у Празі, Туреччині, Італії, Німеччині. Чл. правління Т-ва взаємодопомоги літераторів і вчених (1919). Ред. «Вѣстника литературы» (1919–21). Автор низки статей, присвяч. євр. тематиці, зокрема екон., політ. і правовому становищу євреїв у Росії, опубл. під назвою «Еврейский вопрос в России» (С.-Петербург, 1883). Видав брошуру «Друзья и враги евреев» (С.-Петербург, 1907). Брав участь в укладанні зб. «Материалы для истории антиеврейских погромов в России» (Петроград, 1919, т. 1).

В. І. Шитик


Покликання на статтю