Київважпромавтоматика Державний проектний та проектно-конструкторський інститут — Енциклопедія Сучасної України

Київважпромавтоматика Державний проектний та проектно-конструкторський інститут

«КИЇВВАЖПРОМАВТОМА́ТИКА» Державний проектний та проектно-конструкторський інститут – наукова установа з розроблення та впровадження автоматизованих систем керування. Засн. 1959 як Київ. відділ ПКБ «Важпром» у системі Мінмонтажспецбуду СРСР, від 1985 – Київ. відділ. Укр. держ. проект. і проектно-конструктор. ін-ту «Важпромавтоматика», від 1991 – Київ. проект. і проектно-конструктор. ін-т «Київважпромавтоматика», від 2005 – сучасна назва (у складі Укр. держ. корпорації «Укрмонтажспецбуд»). Від поч. створення спеціалізується на проектуванні склад. систем у галузях автоматики, автоматизації процесів на різних об'єктах госп-ва (створ. понад 5 тис. проектів). Один із перших у світі розпочав роботи з автоматизації упр. на київ. підпр-вах, зокрема 1963 на з-ді «Червоний гумовик» (нині ТОВ «Київгума») успішно впроваджено першу у світі АСК (пропрацювала понад 15 р.), де використано зразок ЕОМ для екон. розрахунків (модель ПЕВР-80). Для збирання інформації створ. апаратуру, що зчитувала олівц. позначки на перфокартах, передавала дані з цехів на обчислюв. центр та автоматично перфорувала дублікати карт (дані з обчислюв. центру виводилися за допомогою телетайпів). Фахівцями Ін-ту (при якому діяли курси проектувальників АСК) розроблено теорію та практику проектування автоматизов. систем, створ. нові напрями у галузі програмування комп'ютерів, програм. комплексів та інструм. засобів. У Львові (де має свій відділ) на з-ді «Кінескоп» розроблено та впроваджено АСК зі спец. комп'ютер. засобами (введений в дію на всіх аналог. підпр-вах галузі). Ін-т виконував роботи для формування інформ. систем пром. підпр-в, форм документів, картотек, класифікаторів, кодів, що дало поштовх для створення відповідної держ. інформ. системи. Ін-том розроблено автодиспетчер домобудів. комбінату. Систему вперше у світі запроваджено на київ. комбінаті № 3. Для ознайомлення з цим наук.-тех. досягненням до Києва приїздило понад 300 іноз. делегацій, а також проведено засідання житл. комісії ООН. На її основі створ. декілька спеціалізов. ін-тів, зокрема й у Києві. Розробку використовували у Німеччині, Болгарії та ін. країнах. Ін-т проводив роботи з автоматизації процесів у комунал. госп-вах Києва, Харкова та Львова, зокрема у Києві успішно діють автоматизов. системи контролю якості питної води, контролю стану магістрал. трубопроводів тощо; був одним із перших у розробленні й створенні галуз. АСК у Москві, Києві, Ризі (успішно працювали системи «ОАСУ-монтаж України», «ОАСУ-геологія» та ін.). 1993 Ін-т запропонував розробку єдиної транспорт. системи країн Чорномор. Екон. Співдружності, що охоплює 5 видів транспорту, 11 причорномор. країн; 1996 – «Інтерпорту Київ». Розробка екон.-матем. моделей дозволила Ін-ту розрахувати на комп'ютерах необхідні параметри 180-ти підпр-в Мін-ва хім. пром-сті колиш. СРСР. Серед вид. Ін-ту – монографії гол. інж. Г. Смілянського у галузі кібернетики та АСК (вперше укр. мовою) «Основи автоматизації управління виробництвом промислових підприємств» (К., 1968) та з аналізу екон. проблем автоматизації упр. «Какая АСУ эффективна» (1988), «Справочник проектировщика автоматизированных систем управления технологическими процессами» (1983; обидва – Москва) за його ред. Нині Ін-т вирішує проблеми енергозбереження, енерго- та теплопостачання, водозабезпечення окремих дільниць, р-нів і міст; виконує наук., проектно-конструктор. та експерим. роботи нових пром. об'єктів, а також роботи з реконструкції і технол. переоснащення діючих підпр-в і непромислових об'єктів у галузі автоматизації. Впродовж остан. років Ін-т впровадив АСК на Микол. глинозем. комбінаті. Кількість працівників (2010) – бл. 100 осіб. Дир. – В. Бобровський (від 2009).

Н. М. Сердюк


Покликання на статтю