Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного — Енциклопедія Сучасної України

Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного

КИ́ЇВСЬКА ДЕРЖА́ВНА АКАДЕ́МІЯ ВО́ДНОГО ТРА́НСПОРТУ ім. П. Конашевича-Сагайдачного – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців водного транспорту. Історія розпочинається 1912 зі створення на кошти Спілки судноплавства Київ. річк. уч-ща (неодноразово перейменовувалося) Мін-ва шляхів сполучення Рос. імперії, осн. завданням якого була підготовка судноводіїв, судномеханіків, гідротехніків та ін. 1962 у Києві відкрито заоч. ф-т Ленінгр. ін-ту водного транспорту (підготовка спеціалістів флоту вищої кваліфікації). Після об'єднання уч-ща та ф-ту (1996) – Київ. філія Одес. мор. академії, яка після приєднання (1998) Київ. суднобуд. технікуму стала самост. ВНЗом із сучас. назвою (від 2003 – ім. П. Конашевича-Сагайдачного). Нині у структурі – 5 ф-тів (три – у Києві, по одному – у Севастополі та Миколаєві), а також Київ. коледж мор. і річк. флоту, Севастоп. мор. коледж, Микол. морехідна школа (правонаступниця школи з підготовки штурманів Чорномор. флоту, засн. 1789), Київ. вище профес. уч-ще водного транспорту, Севастоп. вище профес. уч-ще (Дунай. навч.-консультац. центр у м. Кілія Одес. обл.; Микол. та Ізмаїл. навч.-консультац. центри підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів водного транспорту). Серед відомих учених – Ю. Бадаєв, В. Коба, О. Майборода, В. Панін, О. Фіалковський. Навчаються бл. 7 тис. студентів. Має влас. флот: навч. річк. теплохід «Штурман» (Київ), навч.-вироб. мор. теплоходи «Свята Ольга» (Миколаїв) та «Горизонт» (Севастополь), навч.-тренув. судно НТС-313 (Миколаїв) тощо. Видає зб. наук. пр. «Водний транспорт» (від 2000); функціонує б-ка. Соц. база: гуртожиток, спорткомплекс, басейн. Ректор – В. Панін (від 2011).

В. П. Майстренко


Покликання на статтю