Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості (КиївНДІТГП) — Енциклопедія Сучасної України

Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості (КиївНДІТГП)

КИ́ЇВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ТЕКСТИ́ЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕ́ЙНОЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ (КиївНДІТГП) – науково-дослідна установа, що займається розробленням і впровадженням текстильних виробів для потреб медицини, техніки та побуту. Засн. 1971 у Києві як філія ВНДІ текстил. матеріалів (Москва), завданням якої було розширення асортименту та розроблення нових видів текстил. продукції. Від 1991 – сучасна назва. Осн. напрями діяльності: виконання н.-д. розробок і аналіт. досліджень з питань технології, економіки і орг-ції вироб-ва, кон'юнктури ринку та перспектив. прогнозування розвитку легкої пром-сті, наук. напрямів текстил. матеріалознавства тощо. Фахівцями установи розроблено та впроваджено у вироб-во низку технол. процесів з виготовлення текстил. виробів в'язаним, плетеним та тканим способами, що дозволило організувати в Україні вироб-во принципово нових видів матеріалів, які раніше імпортувалися. Це, зокрема, сітчасті імплантати для алопластики гриж, розсмоктувал. альгінатні та ін. шовні нитки для хірургії, еластичні текстил. матеріали для комплектації протезно-ортопедич. та лікувал.-профілактич. бандажних виробів (засобів реабілітації), еластичні перев'язувал. матеріали (бинти) різного ступеня компресії та марля, фільтрувал. матеріали мед. і тех. призначення, сітчасті полотна для потреб рибного госп-ва та виготовлення спецодягу. Наук. розробки за винаходами Ін-ту впроваджено на підпр-вах легкої пром-сті України, а також РФ, Латвії, Литви, Грузії, Молдови, Білорусі: основов'язані тасьми (оздоблювал. та окантовувал.) виробляються від 1971, еластичні стрічки та тасьми, виготовлені основов'язаним способом, – від 1980. Упродовж останніх 20-ти р. у вироб-во впроваджено чимало ін. видів продукції: еластичні текстил. матеріали, декорат. полотна, двошарові полотна для техніки і медицини, для взуття, сітчасті захисні полотна для фасад. робіт, потреб рибного госп-ва, фільтрувал. рукави, сітчасті матеріали для хірургії, плетені шнури різних діаметрів і навантаження, стрічкоткані вироби тощо. За наук. розробками Ін-ту створ. спец. текстил. матеріали аерокосміч. призначення, які від 2005 виготовляє для ракетно-косміч. корпорації «Енергія» ім. С. Корольова (м. Корольов Моск. обл.). Тривалий час Ін-т очолював В. Омельченко (1991–2006), від 2007 дир. – Є. Прокопова.

О. М. Локтіонова


Покликання на статтю