Київський медичний університет Української асоціації народної медицини — Енциклопедія Сучасної України

Київський медичний університет Української асоціації народної медицини

КИ́ЇВСЬКИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Української асоціації народної медицини – приватний вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях традиційної та нетрадиційної медицини. Засн. 1992 як Київ. мед. ін-т Укр. асоц. нар. медицини. Сучасна назва – від 2009. У структурі Ун-ту функціонують мед., стоматол. та фармацевт. ф-ти. Готує фахівців за спеціальностями «лікув. справа», «стоматологія» та «фармація» із уведенням до змісту освіти дисциплін із циклу «нар. та нетрадиц. медицина» (гомеопатія, мануал., фіто-, рефлексотерапія, іридодіагностика та ін.), а також здійснює післядипломну підготовку лікарів в інтернатурі, магістратурі, на курсах спеціалізації «лікар з нар. та нетрадиц. медицини», темат. удосконалення лікарів з актуал. питань нар. і нетрадиц. медицини, інформації та стажування. При Ун-ті діє н.-д. лаб. з питань формування особистості студента – майбут. лікаря, провізора та ад'ювант. методів досліджень. На 17-ти каф. працюють понад 200 викл. Серед відомих науковців – В. Туманов (1996–2007 та від 2010 – ректор), В. Горбань, В. Скиба, О. Тимофєєв, В. Талько, З. Веселовська, С. Гичка, А. Сенчук, С. Дорошенко, О. Коновалова, А. Політун, В. Мельник. Навч. понад 2 тис. студентів. Основні напрями наук. досліджень: експерим.-клін. вивчення біологічно актив. речовин, обґрунтування їхньої ролі у регуляції функціон. можливостей органів і систем організму; розроблення методів та способів профілактики, діагностики й лікування різних патологій із використанням у комплекс. терапії методів та засобів нар. медицини. Проведено випробування та впроваджено у мед. практику такі лікар. засоби, як «Поліфітол-1», «Гепатоклін», «Фітозбір № 2», «Спленозид», а також фітоконцентрати «Джерело», «Світанок», «Ренорм», «Лізорм» та ін. Перший ректор – П. Бондар (1992–93), нині президент – І. Поканевич (від 2012).

І. А. Оверченко


Покликання на статтю