Качмар Стефан-Маріан — Енциклопедія Сучасної України

Качмар Стефан-Маріан

КА́ЧМАЖ Стефан-Маріан (Kaczmarz Stefan Marian; 20. 03. 1895, м. Самбір, нині Львів. обл. – не раніше 04. 09. 1939) – польський математик. Д-р філософії (1924; габіліт. 1929). Учасник 1-ї світ. війни. Закін. Яґеллон. ун-т (Краків, 1922). Від 1921 працював асист. каф. математики Гірн. академії в Кракові; від 1923 – на 2-й каф. математики Львів. політехніки: від 1935 – ад'юнкт. Водночас від 1930 – приват-доц. Львів. ун-ту. Також викладав у г-зіях Львова. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорій ортогонал. рядів, функцій дійс. змінної, методів наближ. розв'язків великих систем ліній. рівнянь (алгоритм К.). Спільно з Г.-Д. Штейнхаузом написав працю «Theorie der Orthogonalreihen» (Warszawa; Lwów, 1935; рос. перекл. – «Теория ортогональных рядов», Москва, 1958), яку вважають однією з найкращих з цієї проблематики. Був мобілізов. на фронт, зник безвісти.

Літ.: W. Orlicz. Stefan Kaczmarz (1895–1939) // Wiadomości matematyczne XXVI. 1985. № 2; L. Maligranda. Stefan Kaczmarz (1895–1939) // Antiquitates Mathematicae. 2007. Vol. 1.

Л. Маліґранда, Я. Г. Притула


Покликання на статтю