Кашуба Марія Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Кашуба Марія Василівна

КАШУ́БА Марія Василівна (19. 01. 1941, с. Деревня Жовкiв. р-ну Львiв. обл.) – фiлософ. Д-р фiлос. н. (1991), проф. (2000). Закiн. Львiв. ун-т (1964). Відтоді працювала у ньому (з перервою): від 1967 – викл. лат. мови, від 1995 – проф. каф. філософії, 1997–2000 – зав. каф. теорії та історії культури; 1970–73 – м. н. с. Ін-ту філософії АН УРСР (Київ); у Львові: від 1973 – в Ін-ті українознавства НАНУ: 1993–2002 – зав. відділу філософії культури; за сумісн. – у муз. академії: від 2002 – зав. каф. гуманітар. дисциплін; водночас 2000–09 – проф. каф. філос. і політ. наук регіон. ін-ту держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України. Наук. дослідження: історія укр. філософії, латиномовна спадщина професорів фiлософiї Києво-Могилян. академiї, традицiї i тенденцiї розвитку укр. духов. культури. Авторка низки статей для «Довідника з історії України» (Л., 1999) та «Філософського енциклопедичного словника» (К., 2002), розділів у підручнику «Лекції з історії світової та вітчизняної культури» (Л., 2005). Переклала з латиномов. рукописів курси етики професорів Києво-Могилян. академії «Памятники этической мысли на Украине ХVІІ – ХVІІІ вв.» (К., 1987), «Філософські твори» Г. Кониського (К., 1990, т. 1–2); повне зібрання творів Г. Сковороди (рос. мовою – Москва, 1973, т. 1–2; сучас. укр. мовою разом із В. Шевчуком – К., 1994, т. 1–2; 2005, т. 1–2;); україномов. переклад вибр. творів «Пізнай в собі людину» Г. Сковороди (Л., 1995), «Києво-Печерський патерик» (Л., 2001, співавт.); з нім. мови – антологію «Мислителі німецького романтизму» (Ів.-Ф., 2003, співавт.), укладачка хрестоматії «Історія української філософії» (Л., 2004).

Пр.: З історії боротьби проти унії ХVІІ–ХVІІІ ст. К., 1976; Георгий Конисский. Москва, 1979; Георгій Кониський: світогляд і віхи життя. К., 1999; Гавриїл Костельник: філософські погляди. Л.; Дрогобич, 2002.

І. В. Паславський


Покликання на статтю