Квантовая электроника — Енциклопедія Сучасної України

Квантовая электроника

«КВА́НТОВАЯ ЭЛЕКТРО́НИКА» – науковий журнал. Виходив 1966–95 рос. мовою один раз, а згодом двічі на рік під ред. М. Лисиці (відп. секр. – М. Валах; наклад 2500 прим.). Спершу публікували праці респ. семінару з квант. електроніки, що працював при відділі оптики Ін-ту напівпровідників АН УРСР (нині Ін-т фізики напівпровідників НАНУ, Київ). На семінарі доповідали про результати теор. і експерим. дослідж. принципів дії, конструювання й використання генераторів, підсилювачів, перетворювачів частоти електромагніт. випромінювання, функціонування яких базується на вимушеному випромінюванні світлових потоків або на неліній. взаємодії випромінювання з речовинами (саме в цей час в Ін-ті запущено перший в Україні лазер). Від 1969 почали друкувати наук. праці, а 1975 журнал трансформовано у респ. міжвідом. зб. (наклад 1300 прим.). Від 1977 відп. секр. – І. Фекешгазі. Усього видано 47 т. Від 1998 замість «К. э.» виходить міжнар. наук. ж. «Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics» («Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка»).

І. В. Фекешгазі


Покликання на статтю