Kwartalnik historyczny — Енциклопедія Сучасної України

Kwartalnik historyczny

«KWARTALNIK HISTORYCZNY» – журнал. Виходив щокварталу польс. мовою 1887–1914 та 1920–39 і був друк. органом Львів. істор. т-ва, від 1925 – Польс. істор. т-ва, від 1953 – Ін-ту історії Польс. АН (друкували у Варшаві). 53-й річник вийшов 1945 у Кракові. 1948–2007 видано 60 щорічників. Засн. і 1-й гол. ред. – К. Ліске; редколегія – О.-М. Бальцер, Ф. Папе, О. Семкович, Л. Фінкель. Серед авторів – Ш. Ашкеназі, Є. Барвінський, А. Віньяж, О. Галецький, К. Гартлеб, Р. Гродецький, С. Кот, М. Модельський, В. Токаж, М. Шорр, А. Шеланговський. Осн. рубрики: «Дослідження і статті», «Дискусії і полеміка», «Матеріали», «Рецензії», «Вступні статті», «Хроніка», «Листи до редакції», «Некрологи», «Бібліографія іноземних праць». Висвітлював проблеми польс. та укр. історії, друкував джерел. матеріали, полеміки, рецензії, бібліогр. публікації, некрологи, звіти із засідань т-в; уміщував матеріали, присвяч. історії Польщі (зокрема її пд.-сх. регіонів), всесвіт. історії, теор.-методол. дослідженням, а також розвідки й огляди з давньої укр. історії, реліг. взаємин, соц.-екон. і правових стосунків поляків та українців, історії козацтва, коліївщини, культури і мист-ва, краєзнав. студій. Над порушуваними питаннями працювали О.-М. Бальцер, О. Брікнер, О. Галецький, Т. Корзон, А. Левицький, А. Прохаска, Л. Фінкель, І. Франко, А. Чоловський та ін. 1887–1939 часопис значну увагу приділяв джерелознав. публікаціям з історії України. 1929–33 виходив спец. додаток «Wiadomosci Historyczne», згодом – «Wiadomosci Historyczne-Dydaktyczne» (усього 3 щорічники; присвяч. огляду літ-ри та хроніці). Із часописом співпрацювали М. Андрусяк, О. Барвінський, О. Колесса, К. Студинський, С. Томашівський.

Літ.: J. Maternicki. Miejsce I rola «Kwartalnika Historycznego» w dziejach historiografii polskiej // Historia jako dialog. Rzeszów, 1996; Лазурко Л. Культурно-освітня проблематика на сторінках польського журналу «Kwartalnik Historyczny» (до 1914 р.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. К., 2006. Вип. 8.

Л. М. Лазурко

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Л. М. Лазурко . Kwartalnik historyczny // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=11539 (дата звернення: 20.10.2021)