Кедрус Валентин Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кедрус Валентин Олександрович

КЕ́ДРУС Валентин Олександрович (04. 04. 1920, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 05. 05. 1998, Харків) – фахівець у галузі кібернетики. Д-р тех. н. (1972), проф. (1973). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1981). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Військ.-повітр. інж. академію (1944, Москва). 1945–53 проходив службу на різних посадах у рад. армії, зокрема був викл. Ризького вищого військ. авіац. інж. уч-ща; 1953–76 – у Харків. вищих військових авіац. інж. та команд. уч-щах. 1976–98 – у Харків. академії залізнич. транспорту: 1981–88 – проф., зав. каф. механіз. оброблення екон. інформації, 1976–81 – проф. каф. електроніки та обчислюв. техніки, 1988–96 – каф. мікропроцесор. інформ.-керуючих систем та оброблення екон. інформації, 1996–98 – каф. автоматики та комп'ютер. систем упр. Основні напрями наук. досліджень: системи керування, теорія інформації та кодування, матем. забезпечення мікропроцесор. систем керування, контроль якості функціонування та підвищення надійності цифр. обчислюв. систем.

Пр.: Цифровые электроизмерительные приборы. Х., 1965; Основы телемеханики. Х., 1969; Основы теории прохождения сигналов и ее приложение к телемеханике. Москва, 1975 (співавт.); Основы теории информации и кодирования: Учеб. К., 1977; 1986 (співавт.).

О. C. Жученко


Покликання на статтю