Керченський державний морський технологічний університет — Енциклопедія Сучасної України

Керченський державний морський технологічний університет

КЕ́РЧЕНСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі рибної промисловості. Підпорядк. Держ. ком-ту рибного госп-ва Мін-ва аграр. політики України. Засн. 1984 як Керчен. філія Калінінгр. тех. ін-ту рибної пром-сті та госп-ва. Від 1992 – Керчен. мор. технол. ін-т, від 2006 – сучасна назва. У структурі – 3 ф-ти (мор., технол. та післядиплом. освіти), 15 каф., навч.-тренув. центр, а також Керчен. судномех. технікум, Білгород-Дністров. мор. рибопром. технікум (Одес. обл.), Одес. та Херсон. мореплавні уч-ща рибної пром-сті. Навчаються (без урахування студентів технікумів і уч-щ) 2,1 тис. студентів, з них на денній формі – 1150, на заоч. – 950 осіб. Навч.-вихов. процес забезпечують 153 викл., зокрема 11 д-рів н., проф., 60 канд. н., доц. Серед відомих науковців – В. Брянцев, Є. Губанов, О. Золотницький, В. Карпенко, В. Костюченко, Є. Масюткін, М. Новиков, В. Просвірнін, В. Чигрин. Наук. дослідження: судноводіння і пром. рибальство, експлуатація судн. енергет. установок; розроблення устаткування для перероб. і харч. вироб-в, технологій зберігання, консервування і переробки риби та морепродуктів; проблеми екології та охорони довкілля. Видає ж. «Рибне господарство України» (від 1998), зб. наук. праць «Механізація виробничих процесів рибного господарства, промислових і аграрних підприємств» (від 2000). Ун-т має навч. великотоннажне парусне судно «Херсонес» і мале судно прибереж. плавання. Соц. база: 4 навч. корпуси, гуртожиток. Перший ректор – Ю. Ілларіонов (1984–2000), від 2006 – Є. Масюткін.

Т. В. Істоміна


Покликання на статтю