Кавецький Ростислав Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Кавецький Ростислав Євгенович

КАВЕ́ЦЬКИЙ Ростислав Євгенович (19. 11 (01. 12). 1899, м. Самара, Росія – 12. 10. 1978, Київ) – патофізіолог-онколог. Син Євгена Кавецьких, батько Н. Мазепи. Д-р мед. н. (1937), проф. (1939), акад. АН УРСР (1951). Засл. діяч н. УРСР (1960). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1972, 1981 – посмертно). Премія ім. О. Богомольця АН УРСР (1964). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. Навч. у Томському ун-ті (РФ, 1920–21), закін. Самар. ун-т (1925). Працював у 2-му Моск. мед. ін-ті; зав. відділу експерим. онкології Ін-ту експерим. біології та патології (1931–38), заст. дир. з наук. роботи (1944–46), дир. (1946–52) Ін-ту клін. фізіології АН УРСР (обидва – Київ), після їхнього об'єднання 1953 в Ін-т фізіології АН УРСР очолював лаб. компенсатор. і захис. функцій організму (до 1960); водночас – зав. каф. патол. фізіології Київ. ін-ту удосконалення лікарів (1938–55); дир. Ін-ту проблем онкології АН УРСР (нині Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології НАНУ, Київ, 1960–78), якому присвоєно його ім'я. Чл. Президії, голова Бюро Відділ. біол. наук АН УРСР (1952–60). Президія НАНУ заснувала премію ім. К. Наук. дослідження: причини формування злоякіс. пухлин, роль нерв. системи в пухлин. процесі; механізми бластомогенезу; профілактика, діагностика і лікування пухлин. хвороби; обмін речовин у пухлинах та нормал. тканинах; роль захис. реакцій організму в трансформації клітини. Довів зворотність канцерогенезу і здатність пухлин. клітини до дедиференціювання. Одним з перших у СРСР впровадив у практику лікування пухлин. хвороби антиретикулярну цитотоксичну сироватку.

Пр.: Роль активної мезенхіми в диспозиції організму до злоякісних новотворів. 1937; Опухолевый процесс и нервная система. 1958; Опухоль и организм. 1962; Лазеры в биологии и медицине. 1969; Биофизика рака. 1976; Взаимодействие организма и опухоли. 1977 (усі – Київ).

Літ.: Дядюша Г. Ф., Булкина З. П. Творческий путь Р. Е. Кавецкого // Проблемы канцерогенеза и антиканцерогенеза: Сб., посвящ. 80-летию со дня рожд. акад. АН УССР Р. Е. Кавецкого. К., 1979; Кавецкая-Мазепа Н. О моем отце Р. Е. Кавецком и близких ему людях. К., 2006; Ростислав Евгеньевич Кавецкий: Библиогр. указ. К., 1988; Чехун В. Академік Ростислав Кавецький // Світогляд. 2008. № 5(13).

В. Ф. Чехун


Покликання на статтю