Каган Юрій Соломонович — Енциклопедія Сучасної України

Каган Юрій Соломонович

КА́ГАН Юрій Соломонович (16. 08. 1924, Київ – 28. 03. 1997, там само) – лікар-токсиколог. Син С. Кагана. Д-р мед. н. (1963), проф. (1968), чл.-кор. НАНУ (1991) та АМНУ (1993). Закін. Київ. мед. ін-т (1945), де 1948–52 працював. 1952–64 – у Київ. НДІ гігієни праці та профес. захворювань (нині Ін-т медицини праці НАМНУ): від 1953 – зав. лаб. токсикології; 1964–97 – зав. відділу експерим. токсикології і патології хім. етіології Ін-ту екогігієни і токсикології (Київ). Наук. дослідження: заг. токсикологія, токсикологія фосфорорган. сполук; проблеми селектив. токсичності; взаємозв’язок структури і механізму біол. дії сполук; роль детоксикац. системи печінки в метаболізмі й механізмі дії пестицидів; механізми віддаленої нейротоксичності. Розробив спосіб оцінювання комбінованої дії хім. сполук; кількісні критерії для оцінювання кумуляції. Співавтор класифікації пестицидів. Автор розділу в довіднику «Вредные химические вещества» (С.-Петербург, 1994). Чл. т-ва гігієністів Болгарії.

Пр.: Токсикология фосфорорганических пестицидов и гигиена труда при их применении. Москва, 1963; Лечение острых отравлений. К., 1973; 1982 (співавт.); Токсикология фосфорорганических пестицидов. Москва, 1977; Физиолого-биохимический механизм действия пестицидов. К., 1981; Общая токсикология пестицидов. К., 1981; Principles of Pesticide Toxicology. Moscow, 1985.

В. Г. Шуляк

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. Г. Шуляк . Каган Юрій Соломонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12039 (дата звернення: 12.05.2021)