Кадий Генрик — Енциклопедія Сучасної України

Кадий Генрик

КАДИ́Й Генрик (23. 05. 1851, м. Перемишль, нині Польща – 25. 10. 1912, Львів) – анатом. Проф. (1881), чл.-кор. Краків. АН (1889). Навч. у Яґеллон. ун-ті (Краків, до 1870), закін. Віден. ун-т (1875). Від 1876 працював у Яґеллон. ун-ті: доц. каф. порівнял. анатомії (1878–81); очолював каф. нормал. анатомії і гістології (1881–94) та каф. патол. анатомії і заг. патології (1881–90) Львів. академії вет. медицини; зав. каф. нормал. і топогр. анатомії (1894–1912), водночас – гістології та ембріології (1896–98), організатор і декан мед. ф-ту (1896–97 та 1911–12), ректор (1898–99), проректор (1899–1900) Львів. ун-ту. Помер унаслідок септич. зараження при бальзамуванні. Вивчав анатомію залоз внутр. секреції, серц.-судин. системи; особливості кровопостачання різних органів, зокрема спин. мозку; проблеми порівнял. анатомії ссавців і членистоногих; удосконалив метод імпрегнації нерв. клітин солями важких металів. Створив велику колекцію анатом. препаратів із застосуванням парафіну. З ініціативи К. 1900–06 у Львові засн. низку мед. журналів, зокрема «Polski archiwum nauk biologicznych i lekarskich».

Пр.: O gruczołach tarczykowych dodatkowych w okolicy gnykowej. 1880; O potrzebie zasadniczej reformy studyów weterynaryi. Lwów, 1890; O zastosowaniu parafiny do sporzadzania trwałych preparatow anatomicznych. 1895; Metoda barwienia szarej istoty mózgu i rszenia karminem po zaprawieniu octanem uranowym. 1907.

Літ.: S. Starzyński. Historya Uniwersytetu Lwowskiego. T. 2. Lwów, 1894; Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института. Л., 1959; W. Wojtkiewicz-Rok. Dzieje wydziału lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1894–1918. Wrocław, 1992; Професори ЛНМУ.

О. Д. Луцик, Ю. Я. Кривко


Покликання на статтю