Кадишевський Володимир Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Кадишевський Володимир Георгійович

КАДИШЕ́ВСЬКИЙ Володимир Георгійович (Кадышевский Владимир Георгиевич; 05. 05. 1937, Москва – 24. 09. 2014, м. Дубна Моск. обл.) – російський фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1968), проф. (1974), акад. РАН (2000). Премії ім. М. Крилова АН УРСР (1990), ім. М. Боголюбова НАНУ (2002). Орден «За заслуги перед Вітчизною» 4-го ступ. (РФ, 2006). Золота медаль ім. В. Вернадського НАНУ (2008). Закін. Моск. ун-т (1960). Учень М. Боголюбова. Від 1962 – в Об'єдн. ін-ті ядер. досліджень (м. Дубна Моск. обл.): від 1987 – дир. лаб. теор. фізики, від 1992 – дир. Ін-ту, від 2006 – наук. кер. Водночас від 1970 – у Моск. ун-ті: від 2003 – зав. каф. фізики елементар. частинок. Президент Міжнар. ун-ту природи, сусп-ва й людини «Дубна» (1995–2008). Сформулював релятивіст. квант. теорію поля у просторі–часі, що задовольняє вимоги унітарності та узагальн. умову причинності; визначив низку співвідношень для ефектив. перерізів, мас і магніт. моментів адронів; започаткував дослідж. лептон-адрон. симетрій у слабких процесах; розробив оригін. діаграмну техніку, за допомогою якої встановив 3-вимірне інтеграл. рівняння для релятивіст. амплітуди розсіяння (рівняння К.). Почес. д-р Київ. ун-ту (2004) та Ін-ту теор. фізики НАНУ (Київ, 2005), з науковцями якого співпрацює від 1967 у напрямах теорії поля та елементар. частинок.

Пр.: К теории квантованного пространства-времени // ЖЭТФ. 1961. Т. 41, вып. 6; Высшие орбитальные состояния в формализме теории симметрии. К., 1967 (співавт.); Regge–Pole еxchange in сlassical physics and in nonrelativistic quantum mechanics // Phys. Rev. 1968. Vol. 168 (співавт.); Пороговые явления в интенсивных электромагнитных полях // ТМФ. 2003. Т. 134, № 2 (співавт.); Гамильтоновы структуры фермионных решеточных иерархий Тоды // Там само. 2006. Т. 149, № 1 (співавт.).

Літ.: Владимир Георгиевич Кадышевский (к 70-летию со дня рождения) // УФН. 2007. Т. 177, № 5.

А. Г. Загородній


Покликання на статтю