Казьмирчук Григорій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Казьмирчук Григорій Дмитрович

КАЗЬМИРЧУ́К Григорій Дмитрович (09. 05. 1944, с. Кальник Іллінец. р-ну Вінн. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1997), проф. (1998). Закін. Київ. ун-т (1974), де й працює від 1977: зав. каф. історії для гуманітар. ф-тів (від 2001); водночас читав лекції у Ніжин., Переяслав-Хмельн. і Кіровогр. пед. ун-тах. Досліджує проблеми декабрист. руху, історіографії історії України та Росії 19 ст., краєзнавства.

Пр.: Все, що посіяне, зійде… (Нариси суспільно-політичного руху Росії першої половини ХІХ ст.). К., 1988; «Апостоли правди». Рух декабристів в історичній літературі 1917 – першій половині 30-х років. К., 1997; Українське декабристознавство. К.; Чк., 2002; Роде наш красний: Село Кальник. К., 2006. Кн. 1; 2008. Кн. 2; 2010. Кн. 3 (співавт.); История Украины: Учеб. К., 2010 (співавт.).

Літ.: Колесник В. Ф., Латиш Ю. В. Казьмирчук Григорій Дмитрович // Істор. ф-т Київ. ун-ту: минуле й сьогодення (1834–2004). 2004; Латиш Ю. В. Університетська decembriana. Дослідження руху декабристів у Київському університеті. 2008 (обидві – Київ).

О. С. Лук'янчук


Покликання на статтю