Інженерно-педагогічна академія українська — Енциклопедія Сучасної України

Інженерно-педагогічна академія українська

ІНЖЕНЕ́РНО-ПЕДАГОГІ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НСЬКА Засн. 1958 у Харкові як Укр. заоч. політех. ін-т; від 1990 – Харків. інж.-пед. ін-т; від 1994 – сучасна назва. В Академії діють 8 ф-тів: маш.-буд., енергет., мех.-технол., радіоелектроніки, електромеханіки та комп'ютер. систем, технол., соц.-екон., електротехнол. (у м. Слов'янськ та Артемівськ Донец. обл.), гірн. (у м. Стаханов Луган. обл.); лаб. з проблем інж.-пед. освіти (спільно з Ін-том пед. освіти і освіти дорослих НАПНУ), фіз.-хім. засобів, нових в'яжучих та композитив. матеріалів, складал. процесів; навч. і навч.-наук.-вироб. комплекси «Педагог», «Машинобудівник», «Радіоелектроніка», «Енергетик», «Металург», «Гірник». На 39-ти каф. працюють 463 викл., з них 35 д-рів і 215 канд. н. Серед відомих вчених – М. Лазарев, С. Артюх, Б. Арпентьєв, А. Ашеров, С. Бочарова, М. Ілюха, О. Литвин, В. Лобунець. Навч. понад 12 тис. студентів, з них на денній формі – 4,5 тис. осіб. Основні напрями наук. досліджень: методика профес. навч.; інж. педагогіка; вивчення оксид. систем та створення на їхній базі нових композитив. матеріалів (надвогнетривкі керамічні цементи, надпровідник., магнітні, сегнетоелектричні та радіаційно стійкі матеріали); підвищення ефективності електроенергет. процесів у енергосистемах і автомат. регулювання енергет. та ін. технол. установок; фіз.-хім. методи контролю концентрацій забруднювал. речовин у стіч. водах, пром. викидах, ґрунті, питній воді та атмосфер. повітрі; обґрунтування технологій вироб-ва армованого асфальт. бетону з використанням відходів; розроблення високоякіс. зварювал. матеріалів, ресурсоощад. технологій та устаткування для зварювання й наплавки, нових технол. способів і схем гірн. вироб-ва. Академія видає зб. наук. пр. «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» (від 2001) та «Машинобудування» (від 2007). Має 5 гуртожитків, спорткомплекс, лижну базу, спорт.-оздоров. табір для студентів та співроб. на р. Ворскла побл. м. Охтирка Сум. обл. Перший дир. – С. Воробйов (1958–64), нині ректор – О. Коваленко (від 2002).

С. Л. Жубр


Покликання на статтю