Инженер — Енциклопедія Сучасної України

Инженер

«ИНЖЕНЕ́Р» – студентський науково-технічний журнал. Засн. 2000 Донец. тех. ун-том. Виходить 1–2 рази на рік. Матеріали вміщує укр., рос., англ. і нім. мовами; наклад бл. 100 прим. Осн. тематика: автоматизація в машинобудуванні; прогресивні, спец. і нетрадиц. технології; високоефективне технол. устаткування; проблеми підвищення якості продукції машинобудування; орг-ція і кер-во маш.-буд. вироб-вом. Гол. ред. – О. Михайлов (від 2000).

А. В. Байков

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
А. В. Байков . Инженер // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12297 (дата звернення: 24.10.2021)